لحظه  بروز رسانی 
آنیدۍ☘.͜.
ناراحتناراحت
آنیدۍ☘.͜.

لیلاحاتمےتویڪی‌از‌فیلم‌هاش‌میگه: یه‌ڪاری‌واسه‌من‌بڪن چه‌میدونم.! مثلا ‌ساعتتو دربیار بزا

لیلاحاتمےتویڪی‌از‌فیلم‌هاش‌میگه:
یه‌ڪاری‌واسه‌من‌بڪن
چه‌میدونم...!
مثلا ‌ساعتتو دربیار بزار روی میز بگو واسه#‌توڪردم؛
مثلا روزِ غیر ڪاریت بیا اینجا بگو اومدم تورو ببینم!
بیا یه ڪاری بڪن ڪه فقط واسه من باشه؛!
سر راهت گل دیدے ازش عڪس بگیر بگو یاد تو افتادم یه جا بفرستم واست؛
ولے دروغے و پوچ نباش...!
یعنے اگر دیدے هیچ ڪاری نیست ڪه دلت بخواد بخاطر من انجامش بدے...
منو حذف ڪن از زندگیت!![🌻💛]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید