افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
one( گروه ستارگان)
آروم و عادیآروم و عادی
one( گروه ستارگان)

سوار تاکسی شدم پیر مرد راننده گفت: تنهایی؟
یه آه کشیدم و گفتم:آره خیلی وقته تنهام
😖
گفت:بشین سه نفر دیگه بیاد بریم
😐😂😂😂

آنید میمان فک کردی فقط خودت بلدی {-7-}

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 2 نظر
one( گروه ستارگان)
آروم و عادیآروم و عادی
one( گروه ستارگان)
3e59087ee6cbafcec38dca0c7bfdb87b.jpg
Aref - Hamin Basseh

همیشع بخندیم هیچ چیز بالاتر از دوستی نیس باو
قدر دان همع هسیم کع هرکی از جمع ما کم بشع دیع سایت حال نمیدع
{-57-}{-57-}

ستـــارگـــان
نظرات برای این پست غیر فعال است
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆
مهربونمهربون
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆
IMG_20180618_144910_705.jpg

ز روزگارِ من
آشفته تر چه میخواهی

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 1 نظر
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆
مهربونمهربون
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆

  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌
یڪــی بــود یڪــی نبـــود!
حیـــف، مـــالِ قــــدیمــاس

ایـــن روزا بـــایـــد گفـــت:
ڪـــــاش یڪــــی بــــــود
ڪہ فقــــط با یڪـی بــود

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆
مهربونمهربون
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆

اے بغضــ مگـر در بــ درے . . .

خانـہ نــدارے . . .

ڪـہ هــر شبـــــ . . .

سـر زده مهمـانـــــ . . .

گلویمـــ هستـــے . . .

😔💔

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆
مهربونمهربون
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆

ما دل به غمِ تو
بَسته داریم ای دوست

درد تو به جانِ خسته
داریم ای دوست

گفتی که به دل‌شکستگان
نزدیکم

ما نیز دل شکسته داریم
ای دوست...
💜💜💜

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆
مهربونمهربون
✦آنــیـכ؎✦ سِٺارِگــآݩ☆
IMG_20180618_144428_247.jpg

عشــــــق يعنـــی ....

در آغـوشـــت ....

لحظــه ، لحظـــه ....

بــی تـــــــابِ ....

لـــب هايـت شــدن

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید