لحظه  بروز رسانی 
✰آטּیـב❤ωـٺـآࢪگـآטּ✰
مهربونمهربون
✰آטּیـב❤ωـٺـآࢪگـآטּ✰

‏- دیوار فهمیدی؟ + آره آره. - مامان فهمیدی؟

‏- دیوار فهمیدی؟
+ آره آره.
- مامان فهمیدی؟
+ نه.

😐😐😐😐
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☜♡

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✰آטּیـב❤ωـٺـآࢪگـآטּ✰
مهربونمهربون
✰آטּیـב❤ωـٺـآࢪگـآטּ✰

‏مسئله پیدا کردن یار نیست ‏آدم یکی رو میخواد بتونه

‏مسئله پیدا کردن یار نیست
‏آدم یکی رو میخواد بتونه همه چیزشو باهاش قسمت کنه، باهاش رفاقت کنه، دوستش داشته باشه و وقتش رسید خانوادش بشه ;)☜♡

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✰آטּیـב❤ωـٺـآࢪگـآטּ✰
مهربونمهربون
✰آטּیـב❤ωـٺـآࢪگـآטּ✰

🔥آدماے دور و بَـرم👥 🔥یہ جورے شُدَن👎 🔥کــھ🍂

🔥آدماے دور و بَـرم👥
🔥یہ جورے شُدَن👎
🔥کــھ🍂
🔥دوس دارم
🔥بهــشــون بــگــم💭
🔥مــیشــھ👏
🔥نــرینے💩
🔥تـــو حِــسِ خوبے کھ بِــت دارم؟!

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید