لحظه  بروز رسانی 
✯¦¦_ʐahra_¦¦✯
✯¦¦_ʐahra_¦¦✯

‏+ سرم درد میکنه ‏- یه چایی بزن ‏+

‏+ سرم درد میکنه
‏- یه چایی بزن
‏+ از صب کسلم
‏- یه چایی بزن
‏+ چه طبیعت قشنگی
‏- یه چایی بزن
‏+ حالم خیلی خوبه
‏- یه چایی بزن

‏پ.ن: میخوام بگم چایی در همه حال جوابه😄🏼


#🖤

مشاهده همه ی 6 نظر
✯¦¦_ʐahra_¦¦✯
✯¦¦_ʐahra_¦¦✯

@lavashak_20_ 🍂💓🍂💓🍂💓🍂 پایـیـز. یک نـوار

@lavashak_20_ 🍂💓🍂💓🍂💓🍂 پایـیـز. یک نـوار
...♡...

@lavashak_20_
🍂💓🍂💓🍂💓🍂

پایـیـز.....
یک نـوار کاست قدیـمی‌ست
که یک طـرفش
با صـدای باران پُـر شده
یک طـرفش با صـدای تـ♡ـو ...😌

🍂💓🍂💓🍂💓🍂

مشاهده همه ی 5 نظر
ᴀᷤ иⷶ ιᷤ ͪÐⷶ☘
آروم و عادیآروم و عادی
ᴀᷤ иⷶ ιᷤ ͪÐⷶ☘

وَقتـےیآدبِگیرےبِ‌اَندآزه‌شُعورآدَمآبآهآشون‌حَرف‌بِزَنـے تَمآمِ‌عمرٺ‌رو‌سآڪِٺ‌میمونـے🍃

وَقتـےیآدبِگیرےبِ‌اَندآزه‌شُعورآدَمآبآهآشون‌حَرف‌بِزَنـے
تَمآمِ‌عمرٺ‌رو‌سآڪِٺ‌میمونـے🍃...

مشاهده همه ی 3 نظر
ᴀᷤ иⷶ ιᷤ ͪÐⷶ☘
آروم و عادیآروم و عادی
ᴀᷤ иⷶ ιᷤ ͪÐⷶ☘

آدمهامی‌آیندخودشان‌رانشان‌میدهند اصرارمیکنندبرای‌اثبات‌بودنشان‌وماندنشان اصرارمیکنندکه‌تون

آدمهامی‌آیندخودشان‌رانشان‌میدهند
اصرارمیکنندبرای‌اثبات‌بودنشان‌وماندنشان
اصرارمیکنندکه‌تونیزباشی‌همراهشان
همان‌آدمهاوقتی‌که‌پذیرفتی‌بودنشان‌را
وقتی‌که‌باورشان‌کردی‌به‌سادگی‌میروند
وتـومیمانےباباورےکـه....!☹️

مشاهده همه ی 15 نظر
ᴀᷤ иⷶ ιᷤ ͪÐⷶ☘
آروم و عادیآروم و عادی
ᴀᷤ иⷶ ιᷤ ͪÐⷶ☘

امروزداشتم‌به‌این‌فکرمی‌کردم‌که‌ فقط‌هم‌اینطوری‌نیست‌که‌ماازدست‌داده‌باشیم! دلم‌سوخت‌برای‌

امروزداشتم‌به‌این‌فکرمی‌کردم‌که‌
فقط‌هم‌اینطوری‌نیست‌که‌ماازدست‌داده‌باشیم!
دلم‌سوخت‌برای‌آن‌هاکه‌ماراازدست‌داده‌اند!‣
نه‌که‌بی‌نقص‌باشیم‌وبی‌عیب،نه...
فقط‌ماانگارکسانی‌راازدست‌داده‌ایم‌
که‌مطمئن‌نبوده‌ایم‌دوستمان‌دارند؛
وآن‌هاکسانی‌راکه‌مطمئن‌بوده‌انددوستشان‌دارند.
و‌به‌نظر‌میرسد‌آنهابازنده‌یِ‌بزرگترےهستند🌻..

مشاهده همه ی 3 نظر
ᴀᷤ иⷶ ιᷤ ͪÐⷶ☘
آروم و عادیآروم و عادی
ᴀᷤ иⷶ ιᷤ ͪÐⷶ☘

آدم‌وقتۍ‌بِه‍‌‌این‌فکرمیکنه‍‌که‌هیچۍابدۍنیست‍! هم‌خوشحال‌‌میشه‍‌‌ِهم‌ناراحت‍! خوشحال‌واسه‍

آدم‌وقتۍ‌بِه‍‌‌این‌فکرمیکنه‍‌که‌هیچۍابدۍنیست‍!
هم‌خوشحال‌‌میشه‍‌‌ِهم‌ناراحت‍!
خوشحال‌واسه‍‌اینکه‌روزاۍتیره‌و‌تاریکِ‌زندگیش‍
تاابدموندگارنیست‌وناراحت‌ازاینکه‌آدمایۍکه‍
الان‌دوسشون‌داره‌وکنارشون‌خوشحاله‌هم‌
تا‌ابدموندگارنیستن‌وبالاخره‌یه‌روزےمیرن‍!
چه‌حسِ‌پوچیِ‌بدۍبه‌آدم‌دست‌میده.͜.🌿🙂...

مشاهده همه ی 18 نظر