لحظه  بروز رسانی 
laya
آروم و عادیآروم و عادی
laya

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های

سقراط می گوید:

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در
حال بلند شدن است... بدانید آفتاب
سرزمین شما در حال غروب کردن است...
سرزميني كه متفكرانش بيكار باشند
و بیسوادانشان شاغل
مشاورانش بيمار باشند، و وكلايش ساكت؛
جوانانش دل مرده باشند، و سالخوردگانش
بلند پرواز:
مردانش لحن زنانه داشته باشند،
و زنانش ژست مردانه؛
اغنيايش دزدي كنند، و فقرايش
كارگري با حقوق بخور و نمیر؛
صادراتش فيلسوف باشد، و وارداتش
مواد مخدر، قبرهايش خريده شوند،
و مغزهايش فروخته؛

گورستان تاريخ است...

مشاهده همه ی 4 نظر
laya
آروم و عادیآروم و عادی
laya

🍃آب برنج بخورید😋 🍵آب برنج ماده بسیار مفیدی برای پوست

🍃آب برنج بخورید😋 🍵آب برنج ماده بسیار مفیدی برای پوست

🍃آب برنج بخورید😋
🍵آب برنج ماده بسیار مفیدی برای پوست وموهاست
🍵پیشگیری از بروز علائم زودهنگام پیری و بروز جوش های باز
آب را همراه برنج 20دقیقه پخت و پس از صاف کردن استفاده نمود
🌺

مشاهده همه ی 4 نظر
laya
آروم و عادیآروم و عادی
laya

اگه رویایی داری، باید ازش محافظت کنی؛ مردم نمی تونن خیلی

اگه رویایی داری، باید ازش محافظت کنی؛ مردم نمی تونن خیلی

اگه رویایی داری، باید ازش محافظت کنی؛ مردم نمی تونن خیلی کارها رو بکنن و دوست دارن تو هم نتونی...
اگه یه چیزی رو می خوای باید به دستش بیاری، مکث نکن!

😍😍😉😉

مشاهده همه ی 7 نظر
laya
آروم و عادیآروم و عادی
laya

آنگاه که خسته شدی، آنگاه که از پای در آمدی،

آنگاه که خسته شدی،
آنگاه که از پای در آمدی،
مهم نیست...

باز مقاومت کن،
باز بجنگ و شکست بخور...
این بار، شکست بهتری خواهی خورد!

مشاهده همه ی 6 نظر
laya
آروم و عادیآروم و عادی
laya

پادشاهی قصد نوشیدن آب از جويباری را داشت ، شاهينش به

پادشاهی قصد نوشیدن آب از جويباری را داشت ، شاهينش به جام زد و آب بر روی زمين ريخت . پادشاه عصبانی شد و با شمشير به شاهين زد .

پس از مرگِ شاهين ، پادشاه در مسير آب ، ماری بسيار سمی دید که مُرده و آب را مسموم کرده بود . وی از كشتن شاهين بسيار متاثر گشت .
مجسمه ای طلایی از شاهين ساخت و بر یکی از بالهايش نوشت:

یک دوست هميشه دوست شما است حتی اگر كارهايش شما را برنجاند .

روی بال ديگرش نوشت:

هر عملی كه از روی خشم باشد محكوم به شكست است...!

مشاهده همه ی 8 نظر
laya
آروم و عادیآروم و عادی
laya

زندگی هدیه ای است از سوی خداوند بیاموزکه از آن لذت

زندگی هدیه ای است از سوی خداوند بیاموزکه از آن لذت

زندگی هدیه ای است از سوی خداوند بیاموزکه از آن لذت ببری با آن خوش باش
بادرختان و ستارگان به رقص درآ
بدون حسادت و رقابت عشق بورز
همه رابدون داوری کردن بپذیر
آنوقت نیازی به بهشت نداری

مشاهده همه ی 3 نظر
laya
آروم و عادیآروم و عادی
laya

موفقیت یعنی آنطور که دلِ خودتان می خواهد زندگی کنید؛

موفقیت یعنی آنطور که دلِ خودتان می خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید،
لباسی که خودتان می پسندید را به تن کنید،
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید... به تعبیری با تمام تاسف « ما بیشتر می پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند...»

مشاهده همه ی 5 نظر