لحظه  بروز رسانی 
marxist-leninist
marxist-leninist

لاری سخنگوی وزارت بهداشت؛ 🔹 بیماران شناسایی شده جدید در

لاری سخنگوی وزارت بهداشت؛
🔹 بیماران شناسایی شده جدید در شبانه روز گذشته؛ دو هزار و ۶۵۲ نفر

🔹 بیماران بستری جدید؛ یک هزار و ۵۹۵ نفر

🔹 مجموع بیماران تا امروز؛ ۲۳۲ هزار و ۸۶۳ نفر

▪️ جان باختگان در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۱۴۸ نفر

▪️ مجموع جان باختگان تا امروز؛ ۱۱ هزار و ۱۰۶ نفر

🔹 مجموع بهبودیافتگان؛ ۱۹۴ هزار و ۹۸ نفر

🔹 موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه؛ سه هزار و ۹۷ نفر

🔹 مجموع تست آزمایشگاهی تشخیصی؛ یک میلیون و ۷۱۹ هزار و ۴۵۱ نمونه

🔸 متاسفانه آمار بستری در بیشتر استانهای کشور در حال افزایش است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marxist-leninist
marxist-leninist

در سال های گذشته واشنگتن همواره کوشیده است که از شر

در سال های گذشته واشنگتن همواره کوشیده است که از شر

در سال های گذشته واشنگتن همواره کوشیده است که از شر دولتهای چپ گرای آمریکای لاتین خلاص شود اما این تلاشها تاکنون فقط در کشورهایی فقیر مانند هاییتی و هندوراس و پاراگوئه به ثمر نشسته است.منطقه درواقع استقلال دوم خود را بهدست آورده است و فقرا در وضعی
به مراتب بهتر از پیش به سر می برند.چپ آمریکای لاتین توانسته است روابط اقتصادی و سیاسی با شمال را دگرگون کند و با اتکا به همین میراث تا مدتی طولانی مؤثرترین نیروی سیاسی این منطقه خواهد بود

مشاهده همه ی 1 نظر
marxist-leninist
marxist-leninist

رفیق لنین شخصا در اعلامیه ای که در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷

رفیق لنین شخصا در اعلامیه ای که در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷

رفیق لنین شخصا در اعلامیه ای که در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ به امضای او صادر شده بود عهدنامه اوت سال ۱۹۰۷ انگلستان و روسیه دایر بر تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ و یک منطقه بیطرف فی مابین و ضمائم محرمانه آن را ساقط از درجه اعتبار اعلام داشت و تاکید کرد که هرگونه قراردادی که با استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و آزادی ایرانیان مغایرت داشته و آن را محدود کند از این لحظه بی اثر و کان لم یکن است و همه را پاره کرده و دیگر وجود خارجی که بتوان به آنها استناد کرد نخواهند داشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marxist-leninist
marxist-leninist

کمونیستها از یک سو در عمل پیشرفته ترین و استوارترین بخش

کمونیستها از یک سو در عمل پیشرفته ترین و استوارترین بخش

کمونیستها از یک سو در عمل پیشرفته ترین و استوارترین بخش احزاب طبقه کارگر هر کشور را تشکیل می دهند و در واقع محرک آن بخش می باشند و از سوی دیگر یعنی از دیدگاه نظری آنان نسبت به توده اعظم پرولتاریا این امتیاز را دارند که به روشنی مسیر حرکت شرایط و نتایج
نهایی نهضت پرولتاریا را درک می کنند.هدف فوری پرولتاریا همان است که همه احزاب پرولتاریایی دیگر نیز دارند:
متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک طبقه
سرنگون کردن سیادت بورژوازی
تسخیر قدرت سیاسی به وسیله پرولتاریا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marxist-leninist
marxist-leninist

با وجود آن که رشد اقتصادی چین به مانند گذشته آهنگ

با وجود آن که رشد اقتصادی چین به مانند گذشته آهنگ

با وجود آن که رشد اقتصادی چین به مانند گذشته آهنگ تندی ندارد بسیاری معتقدند الگوی چین هنوز میتواند در سده بیست و یکم راهگشا باشد.چین پرجمعیت ترین کشور جهان است که دولت آن تاکنون در زمینه توسعه موفق عمل کرده است.این کشور با هزینه های نظامی نسبتا کم
واجد بزرگترین پرولتاریا در جهان هم هست و با این همه به یکی از برترین قدرتهای جهانی بدل شده است.شاید سرمایهداری به جای آن که در قرن حاضر به سوی ورشکستگی سوق یابد روزی مجبور شود که با کمک اقتصاد حمایتی و تحت کنترل دولت و نیز بدون اعتنای زیاد به موازین
دموکراسی خود را نجات دهد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marxist-leninist
marxist-leninist

مساله کلیدی امروز و آینده ایران باز شدن جامعه و گشودگی

مساله کلیدی امروز و آینده ایران باز شدن جامعه و گشودگی به روی فرهنگها و مذاهب دیگر و نیز همبستگی با پاره فرهنگهای ایرانی است.توسعه بدون گشودگی فضای جامعه و رسانه ممکن نیست و حتی عربستان هم دارد از توسعه گرایی صرف عبور میکند.چپ قدیم مثل همه
گرایشهای سیاسی اوایل قرن بیستم پدرسالار است.چپ اگر نتواند از این پدرسالاری خانه تکانی کند بعید است به سطح اندیشه امروز جامعه برسد و گرهی از مشکلات انبوه شده ما باز کند.جامعه ای که همه در آن رهبرند و رهبری را مشارکتی می پسندد اندیشه پیشران تازه ای نیاز
دارد.چپ باید به جامعه اشتراکی بازگردد منتها با معنایی نوین و دموکراتیک.حقیقتا دموکراتیک.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marxist-leninist
marxist-leninist

کشور در اوضاع عجیبی به سر می برد در چنین

کشور در اوضاع عجیبی به سر می برد
در چنین وضعیتی ناچار رابطه دولت و ملت را تخریب میکند.به تدریج رهبران قدرت جذب و بسیج مردم را از دست میدهند و پایگاههای اجتماعیشان سست میشود.از نظر مردم هم ایده های سیاسی و فرهنگی رژیم یا تکاپوی اقتصادی اش آرام آرام مشکوک و در خدمت الیگارشی
حاکم تلقی میشود و همبستگی به پایین ترین سطح خود میرسد.نظام سیاسی برای جبران آن باید نیروهای وابسته به خود تربیت کند و به آنها همه نوع امتیازی بدهد که به نوبه خود به عمیق شدن تبعیضهای سیاسی و مزیت های اقتصادی و به هم ریختن جایگاههای اجتماعی میانجامد.اگر به وضع چین کمونیستی امروز نگاه کنیم که ظرف عمر انقلاب اسلامی یعنی از آغاز دهه ۸۰ میلادی راهی صدساله را در کمتر از چهل سال طی کرده است به این نتیجه میرسیم که همسایگی ناگزیر ما با روسیه اندیشه چپ را از کانالی وارد جامعه ایرانی کرده است که بخت بلندی برای تحقق آرمانهای مردم گرایانهاش نداشته است.چین درست از زمانی که چپ روسی در ایران به سمت انقلاب میرفت به سوی واقعگرایی حرکت کرد و امروز میبینیم بدون اینکه با سنت ۵ هزارساله اش دشمنی بورزد توانسته سوسیالیسم را با سرمایه داری پیوند بزند و به سرعت به اقتصادی بزرگ و موثر و پویا تبدیل شود.در حالی که انقلاب اسلامی مدل دست دومی از وضعیت شوروی شده است که نهایتا عقب ماندگی صنعتی و
مدیریت و ناتوانی اقتصادی آن را از پا درمیآورد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marxist-leninist
marxist-leninist

انقلاب یعنی: زمانی که در کوبا رفیق کاسترو انقلاب کرد:

انقلاب یعنی:
زمانی که در کوبا رفیق کاسترو انقلاب کرد:
مزد کارگران و اقشار پایینی و طبقه متوسط و کارمندی اضافه شد
مالکیت زمینهای کشاورزی محدود به حد معینی شد
زمینهای اضافی از جمله کشتکاریهای بزرگ و زمینهای شرکتهای بزرگ امریکایی بین دهها هزار دهقان و کارگر روستایی تقسیم شد
برنامهی وسیع سوادآموزی با ارسال دهها هزار داوطلب جوان به روستاها و ساختن مدارس جدید و استخدام معلمان جدید آغاز شد
کلینیکها و بیمارستانهای جدید ساخته شد و بخش فزایندهای از مردم روستا و شهر را زیر پوشش گرفت
نتایج اقدامات رفیق کاسترو در کوبا باعث شد تا:
این کشور کوچک و فقیریکی از بالاترین سطوح آموزشی و پزشکی را در جهان برای مردمش بهوجود آورد
در ورزش از بسیاری از کشورهای پیشرفته سطح بالاتری را کسب کرد
بیش از بسیاری از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جهان بهویژه در افریقا کمک کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید