افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
لیلی
شیطونشیطون
لیلی

11jj_androidonlinenewsimage.aspx.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
لیلی
شیطونشیطون
لیلی

چقدر این جمله زیباست

انسانهای ناپخته
همیشه میخواهند
که در مشاجرات پیروز شوند...
حتی اگر به قیمت
از دست دادن "رابطه" باشد...

اما انسانهای عاقل
درک میکنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که
برایشان با ارزش تر است
"پیروز" شوند...

مشاهده همه ی 3 نظر
لیلی
شیطونشیطون
لیلی

از زلزله و عشق خبر کس ندهد
ان لحظه خبر رسد که ویران شده ای

مشاهده همه ی 5 نظر
لیلی
شیطونشیطون
لیلی

گاهی مرا "نگاه کنی" "رد شوی" بس است
آنان که بی کَسند، به یک "در زدن" خوشند!

مشاهده همه ی 14 نظر
لیلی
شیطونشیطون
لیلی

با خیال رفتن تو ، بند می آید نفس..
لازمی مثل هوا و بلکه شاید بیشتر..

مشاهده همه ی 5 نظر
لیلی
شیطونشیطون
لیلی

همیشه نه، 
ولی گاهی میان بودن و خواستن فاصله می افتد،
بعضی وقتها هست که کسی را با تمام وجود می خواهی
ولی نباید کنارش باشی !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید