بروز رسانی 
سارا بانو ... عضو گروهمون بشید>>سفیر مهربانی http://facenama.com/safire_mehrabani )
قبراققبراق
سارا بانو ... عضو گروهمون بشید>>سفیر مهربانی http://facenama.com/safire_mehrabani )

مادرش آلزایمر داشت بهش گفت مادر یه بیماری داری

59039347764176612675.jpg
مادرش آلزایمر داشت
بهش گفت مادر یه بیماری داری . باید بخاطر همین ببریمت آسایشگاه سالمندان
مادر گفت چه بیماری ؟
گفت آلزایمر
گفت یعنی همچیو فراموش میکنی
مادر گفت مثل اینکه خودتم همین بیماری رو داری
گفت : چطور ؟
مادر گفت انگار یادت رفته با چه زحمتی بزرگت کردم ...
چقدر سختی کشیدم تا بزرگ بشی ...
کمر خم کردم تا قد راست کنی ...
پسر رفت تو ی فکر ...
برگشت به مادرش گفت : مادر منو ببخش
گفت : براچی ؟
گفت : به خاطر کاری که میخواستم بکنم
مادر گفت :
من که چیزی یادم نمیاد ....

مشاهده همه ی 5 نظر