لحظه  بروز رسانی 
من خدا را دارم
عاشقعاشق
من خدا را دارم

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت.سفری بی همراهگم شدن تا

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت...

سفری بی همراه

گم شدن تا ته تنهایی محض...

یار تنهایی من با من گفت :

هرکجا لرزیدی

از سفر ترسیدی...

تو بگو از ته دل

من خــــــــــــدا را دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
من خدا را دارم
عاشقعاشق
من خدا را دارم

یکــی گفــــــتا که باید گوشــــــه گیری بدین حــــالـــی که می بینم

یکــی گفــــــتا که باید گوشــــــه گیری

بدین حــــالـــی که می بینم اسیری

نمیدانـــــست دنبال تو هستم

زاکنون تا زمان مرگ وپیری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
من خدا را دارم
عاشقعاشق
من خدا را دارم

باشی یا نباشی این شب سر می شود

باشی
یا
نباشی
این شب سر می شود …
اما
این شب کجا
و ان شب کجا …؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
من خدا را دارم
عاشقعاشق
من خدا را دارم

با احتیــــــــــــاط بخوانید متــن ها لغزنده است

با احتیــــــــــــاط بخوانید


متــن ها لغزنده استبسکه سطــــر به سطــــر باریـــــدم و نوشتـــــــــــــم

 

 

بی بهانه رفتی و من هنوز منتظر بهانه برگشتنت هستم.

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
من خدا را دارم
عاشقعاشق
من خدا را دارم

دور گردنش شال پیچیدند و سرش کلاه گذاشتند ورفتند

دور گردنش شال پیچیدند

و سرش کلاه گذاشتند ورفتند

کسی نفهمید همین محبت ها

آدم برفی را آب کرد


61820717186788646774.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
من خدا را دارم
عاشقعاشق
من خدا را دارم

سال نو ميشه و زخمه من کهنه تر … پس ای

سال نو ميشه و زخمه من کهنه تر …

پس ای زخم ، کهنه تر شدنت مبارک !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
من خدا را دارم
عاشقعاشق
من خدا را دارم

دکتر شما که این همه  قران خوندن  بلدی و به خدا

دکتر شما که این همه  قران خوندن  بلدی و به خدا نزدیکی .  دعا کن که خدا رای بهشتو بسوی من کج کنه  والاا  .  

مشاهده همه ی 4 نظر
من خدا را دارم
عاشقعاشق
من خدا را دارم

می خواهم برگردم به روزهای کودکی ام. آن زمان ها که

می خواهم برگردم به روزهای کودکی ام...

آن زمان ها که عشق تنها در آغوش مادر خلاصه میشد...

بالاترین نقطه ی زمین شانه های پدر بود...

بدترین دشمنانم خواهر و برادرهایم بودند...

تنها دردم زانوهای زخمی ام بودند...

تنها چیزی که میشکست اسباب بازی هایم بود...

و معنای خداحافظ تا فردا بود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید