لحظه  بروز رسانی 
@@ارغوانــــــــــــــــــ@
آروم و عادیآروم و عادی
@@ارغوانــــــــــــــــــ@

اگر از کمنـدِ عشقـت بروم، کجـــا گریزم ؟

اگر از کمنـدِ عشقـت بروم، کجـــا گریزم ؟

اگر از کمنـدِ عشقـت بروم، کجـــا گریزم ؟


که خلاص بی‌تو بند است و حیات بی‌تو زندان


اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥......♥
♥......♥

کسی را دارم که انقدر برایم کسی هست

کسی را دارم که انقدر برایم کسی هست

کسی را دارم که انقدر برایم کسی هست

که نگاهم دنبال کسی نیست و این را

هزاران بار فریاد میزنم که دیگر کسی به

چشمانم نمی اید و هیچ نگاهی بجز نگاه

غمگینم...


دلم را نمی لرزاند تنها یک نفر است

که همانند گنجینه ای گرانبها در دلم جای گرفته

انسان که سهل است وجودش را هم به دنیا نمی دهم

مشاهده همه ی 13 نظر