لحظه  بروز رسانی 
DELA
مهربونمهربون
DELA

هر شب میانِ بازُوانت هجی میکنم دوستَت دارم را و

هر شب میانِ بازُوانت هجی میکنم دوستَت دارم را و

هر شب میانِ بازُوانت هجی میکنم دوستَت دارم را
و تو هر شب در هر هجا اسیر میکنی مرا
دست خودم نیست بخش بخش کردنِ این بوسه هایمان
ساده به دست نیاورده ام تو را
که ساده و آرام هم ببوسمت
چیزی نپرس و نگو از گریه هایِ بی صدایِ شبانه ام
که ترسِ از دست دادنَت خواب را از چشمانم رُبوده است
صورتم را که از لابه لای موهایت بیرون میکشم
تازه نوبتِ شانه کردن موهایِ باران خورده ات است

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

«تجربه به ما میآموزد که عشق آن نیست که به هم

«تجربه به ما میآموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم؛ عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم»
آنتوان دو سنت‌اگزوپری

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتما عشقی بدون ازدواج

«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتما عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

خبرنگار: تعریف شما از عشق چیه؟ بوکوفسکی: عشق؟ مثل

خبرنگار: تعریف شما از عشق چیه؟
بوکوفسکی: عشق؟
مثل اون حالتی می‌مونه که صبح از خواب بیدار میشی و مه آلوده، قبل از اینکه خورشید دربیاد، فقط یه زمان کوتاهی هست قبل از اینکه نابود بشه
خبرنگار: واقعا؟
بوکوفسکی: کاملا
خبرنگار: نابود میشه؟
بوکوفسکی: آره... به سرعت
عشق فقط یه مهه و با اولین پرتو واقعیت از بین میره....
چارلز بوکوفسکی

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

راستش اینه که آدم هیچ‌وقت نمی‌دونه چی می‌خواد آدم فکر

راستش اینه که آدم هیچ‌وقت نمی‌دونه چی می‌خواد
آدم فکر می‌کنه یه جور آدم خاص رو می‌خواد
و بعد یکی رو می‌بینه که هیچی از چیز‌هایی که می‌خواسته رو نداره...
و بدون هیچ دلیلی عاشقش می‌شه
وودی آلن

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

اولین ماجرای عشقی که در این جهان باید آن را به

اولین ماجرای عشقی که در این جهان باید آن را به کمال برسانیم رابطه با خودمان است. تنها پس از موفقیت در این رابطه است که می‌توانیم به دیگران عشق بورزیم
ناتانیل براندن

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

دوست داشتن را در چشمى بجوى که حتى وقتى بسته است،

دوست داشتن را در چشمى بجوى که حتى وقتى بسته است، رویاى تو را ببیند!
فرانتس کافکا

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

هرچه بیشتر احساس تنهایی کنید، احتمال شروع یک رابطه عاشقانه احمقانه

هرچه بیشتر احساس تنهایی کنید، احتمال شروع یک رابطه عاشقانه احمقانه بیشتر می‌شود
ریچارد براتیگان

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته شما برایش

روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته شما
برایش اهمیت نداشته باشد.
چون می‌خواهد آینده شما باشد

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید