لحظه  بروز رسانی 
ℰℓα♄ℯ
آروم و عادیآروم و عادی
ℰℓα♄ℯ

🌸🍃🌸_ و انتهــاے این قصهـ ے سرد

🌸🍃🌸_ و انتهــاے این قصهـ ے سرد
نرم نرمڪ میرسد اینڪ بهــار خوش بهـ حال روزگار


__________________🌸🍃🌸__________________
و انتهــاے این قصهـ ے سرد و سفید
هــمیشه سبز خواهــد بود
تا رسیدن سال نو تنهــا یڪ سلام خورشید باقے ست . . .
با خوبی‌هــا و بدی‌هــا هــر آنچهـ ڪهـ بود
برگے دیگر از دفتر روزگار ورق خورد
برگ دیگرے از درخت زمان بر زمین افتاد
سالے دیگر گذشت
☆ روزهــایتان بهــارے و بهــارتان جاودانه باد ☆
پیشاپیش سال نو مبارڪ {-w67-}
__________________🌸🍃🌸__________________

نظرات برای این پست غیر فعال است