لحظه  بروز رسانی 
Inspiration (。♡‿♡。)
قبراققبراق
Inspiration (。♡‿♡。)

حالم خوبه ! اما خنثی ام ، نه خوشحالم ‌

حالم خوبه !
اما خنثی ام ، نه خوشحالم ‌.. نه ناراحت ...
اما دلم گرفته ، نمیدونم به چی یا چه کسی فکر کنم که حداقل یکمی آروم بشم ...
حتی نمیتونم حالمو توضیح بدم
خنثی ام اما به اندازه کل دنیا فکرم درگیره!!!
حال این روزامو اصلا دوس ندارم ... :)

نظرات برای این پست غیر فعال است
Inspiration (。♡‿♡。)
قبراققبراق
Inspiration (。♡‿♡。)

↶ـ یہ‌وَقتایےهَست‍! . . . ꜄🖤꜂ ↶ـ چِشاتــــ پُراَشکہ!

↶ـ یہ‌وَقتایےهَست‍! . . . ꜄🖤
↶ـ چِشاتــــ پُراَشکہ! . . .꜄🔗
↶ـ اَمانِمیزارےبِریزھ! . . .꜄📓
↶ـ گَلوتــــ پُربُغضھ! . . .꜄🗞
↶ـ اَمانِمیزارےبِشکَنہ! . . .꜄🗝
↶ـ دِلِتــــ پُرحَرفہ! . . .꜄⛓꜂
↶ـ اَمافَقَدسُکوتــ وَسُکوت‌وَسُکوت‍! . . .꜄⚓️꜂
↶ـ راضےنیستےوَلے! . . .꜄🌪
↶ـ نہ‌گِلہ‌میکُنےنہ‌شِکایَتے! . . .꜄🖇
↶ـ یہ‌وَقتایےهَستــ کہ! . . .꜄🗑
↶ـ دیگہ‌تَسلیمــ میشے! . . .꜄🔌
↶ـ یہ‌وَقتایےبہ‌خودِتــــ میاےوَمیبینے! . . .꜄🛒
↶ـ اَزونــــ هَمہ‌شیطَنَت‌وَبازیگوشے! . . .꜄🐾
↶ـ هیچےنَموندھ! . . .꜄🖤

نظرات برای این پست غیر فعال است
мямя☘️...
متعحبمتعحب
мямя☘️...

شماتوصیف‌آقاے [محموددولت‌آبادۍ]روازعشق‌ببین : #"عشق‌یڪ‌حال‌ِخوب‌است #براےتابِ‌زخم‌هاےواما

شماتوصیف‌آقاے
[محموددولت‌آبادۍ]روازعشق‌ببین :
#"عشق‌یڪ‌حال‌ِخوب‌است
ےتابِ‌زخم‌هاےوامانده"

دیگه‌وقتےایشون‌اینقدرزیبافرمودن
اصلامگه‌میشه‌عاشق‌نشد¡...‌😌🌱


مشاهده همه ی 11 نظر
Inspiration (。♡‿♡。)
قبراققبراق
Inspiration (。♡‿♡。)

┄┅┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄┅┄ -این گُلاۍِ پیچڪ و دیدیـن ؟!

┄┅┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄┅┄ -این گُلاۍِ پیچڪ و دیدیـن ؟!
تــولدت مــبارک♥

┄┅┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄┅┄
-این گُلاۍِ پیچڪ و دیدیـن ؟!
دیدین چطورۍ خودشونو دور
درختـ مورد علاقشون میپیچن
و حصار میشن براش . .
انگار سـَر تا پاۍ درخت و بغل ڪردن!
گاهۍ اوقات باید پیـچڪ باشیم
و پیچڪ وار بپیچیـم به دورِ آدم هایـۍ ڪه
ازشون حـسِ آرامـش میگیریم!♥😍


😘❥☄عـَسـَل ☄❥😘

مـن اون پیچـکیم که بـه دور تــو پـیچــیدم 🍃💚

عــسـFasalamــل عــزیزم تــولدت مــبارکمون رفیــق🎂
یــه رفــیق حــواس جــمع
یـه رفـیقی کـه تـو هـمه حـال حواسش به دوستاش هـست😌✋ دیدم که میگم
درستـه مــدت کــوتاهیه که بهـت نــزدیک شــدم ولی هــمین مــدت کـوتاهم خـیلی چـیزا رو بهــم نشون دادی.. ادم عــمل کـه مـیگن تـویی ...

تــولدت بــازم مــبارک.. {-21-}

حــال دلــت خــوب♥
کنــار امیــرِ جــانت👩‍❤️‍👨 و سهیلِ قلـبــ♥ــت👨👩👦 بهـترین اتـفاقـاتــو رقم بـزنی💚🍃 @Fasalam 🍃💚

مشاهده همه ی 35 نظر
Inspiration (。♡‿♡。)
قبراققبراق
Inspiration (。♡‿♡。)

یڪۍ بایـد بآشـد از جنـس تـو پُـر از آرامـش ،

یڪۍ بایـد بآشـد از جنـس تـو پُـر از آرامـش ،
بی کلام.. ولی ذوق بودنتو برام داره...

یڪۍ بایـد بآشـد از جنـس تـو
پُـر از آرامـش ، پُـر از عشـق ..
محڪم بغلـم ڪند و آرامـ در گوشمـ بگویـد :
"خیـالٺ رآحت ،
من خـیال حضـورت را بہ دنیـآ نمۍ فروشمـ" .... :)
😍🍃


@delshekaste-257

مشاهده همه ی 5 نظر
Inspiration (。♡‿♡。)
قبراققبراق
Inspiration (。♡‿♡。)

بعضۍ ها را باید جورۍ دیگر دوست داشت. آن ها

بعضۍ ها را باید جورۍ دیگر دوست داشت. آن ها
بی کلام... ولی همینقــدر ارامشو حس خــوب

بعضۍ ها را باید جورۍ دیگر دوست داشت...
آن ها را باید نفس کشید،
باید آن ها را بر روۍ چشم گذاشت
آن هنگامۍ کھ غبارِ روزگار دلشاטּ را آزرد ؛ باید با چند جملھ ۍ عاشقانھ گَردِ روزگار را از قلبشاטּ بِزُدایید...
بعضۍ ها عجیب بھ دل مۍ نشینند .
خنده هایشاטּ
طرز حرف زدنشاטּ
و حتۍ اخم هاۍ گاه و بۍ گاهشاטּ ...
بھ گمانم ایـטּ ها پایشاטּ را در زندگیماטּ مۍ گذارند کھ بھ ما بفهمانند تا قبل از حضورشاטּ ،
دنیا یکۍ مثل آن ها را بھ ما بدهکار بود...
و امروز چھ سخاوتمندانھ دِینش را بھ ما ادا کرد...
ایـטּ بعضۍ ها مرز بیـטּ بودטּ و نبودטּ ِ شما هستند.
باشند ، چھ مهربانانھ خوبند.
اما اماטּ از وقتۍ نباشند،
مۍ شوند تلخ ترین آدمِ ایـטּ دنیا کھ حتۍ با شهدِ شیرین هم نمۍ شود کامتاטּ را شیریـטּ کرد...

با شما هستم ، اۍ بعضۍ هاۍ دوست داشتنۍ ، بمانید تا کھ دلماטּ با شما نفس بکشد ....:)🍃🙄


@farshad69

مشاهده همه ی 150 نظر
Inspiration (。♡‿♡。)
قبراققبراق
Inspiration (。♡‿♡。)

هر آدمۍ بھ جز عِشق یھ رَفیق نیاز داره کھ جلوۍ

هر آدمۍ بھ جز عِشق یھ رَفیق نیاز داره کھ جلوۍ
بی کلام... ولی همینقــدر برام ارامش دهنده ای

هر آدمۍ بھ جز عِشق یھ رَفیق نیاز داره کھ جلوۍ اون خودش باشھ.
حتۍ وقتایۍ کھ براۍ خانوادتَم نمیتونۍ خودِ واقِعیت باشۍ...
همون رفیقۍ کھ عزیزم گفتناۍ پُر از ریـا رو ول می‌کنھ و یھ «نکبـت» گفتنش باعث میشھ توۍ اوج ناراحتۍ بخندۍ...
همون رفیقۍ کھ اگھ یھ روز ازت خبرۍ نشھ بھ همھ ۍ فَک و فامیـلت زنگ میزنھ میگھ فلانۍ کجاست؟ چرا آنـلاین نشده...؟؟
همون رفیقۍ کھ پا بھ پاۍ دلِـ شکـستت،
دلـش مۍشکنھ و بھ جاۍ دلـدارۍِ الکۍ،هـمرات گریھ مۍکنھ...
همون رفیقۍ کھ کمـیاب شده.
اما یھ دونش جاۍ تمومھ نداشتن هامون توۍ این دنیا رو پُر کرده.... :)🌿🌹

رفیقم😌🌿🌹🌻

@maryami88

اورَییمین بَندۍ سَن: :)😌🌿🌹

مشاهده همه ی 5 نظر
Inspiration (。♡‿♡。)
قبراققبراق
Inspiration (。♡‿♡。)

با بعضی‌ها حال آدم یک جوری می‌شود. یک جورِخوب .!

با بعضی‌ها حال آدم یک جوری می‌شود. یک جورِخوب .!
.. بیکلام... ولی ارامش لحظه های حضور تو مثل همین اهنگه بــرام

با بعضی‌ها حال آدم یک جوری می‌شود... یک جورِخوب ...!
از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است...
یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم نمی‌زند...
شبیه قدم زدن در زیر باران ...!
می‌دانی آدم خیالش یک جورِخاص راحت است...
راحت از آن‌که خوبیشان هیچ‌وقت ته‌نشین نمی‌شود...
این جور آدم‌ها شبیه فرش رنگ به رنگ نمی‌شوند،شبیه باران می‌مانند...
همین قدر لطیف،همین قدر آرام،همانقدر دلنشین. 🍃💚

@HipHapDance

مشاهده همه ی 19 نظر
Inspiration (。♡‿♡。)
قبراققبراق
Inspiration (。♡‿♡。)

بعضۍ از آدم ها انگار از بِهشت آمده اند

بعضۍ از آدم ها انگار از بِهشت آمده اند
ــــ♥ـ

بعضۍ از آدم ها انگار از بِهشت آمده اند ...
یک جورِ عجیبۍ خوبند .
اَمن اند ، آرام اند ، دِلنشین اند ...
کنارشان میتوانۍ خیلۍ راحت و بدونِ هیچ تکلّفۍ ؛
خودت باشۍ ..
من این آدم ها را دوست دارم ،
آدم هاۍ مهربان و اصیلۍ
کھ حالِ دنیایمان را خوب مۍ کنند ... :)🌹🌿💙


🍃II_MaryaM_II 🍃

مشاهده همه ی 82 نظر