لحظه  بروز رسانی 
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

پی‌ نو شدن آدمها نرو این روزها زندگی‌

پی‌ نو شدن آدمها نرو

این روزها زندگی‌

کلاف سر در گمی ‌ست

همین که نگاهت گره خورد به این کلاف

تازه می‌‌فهمی‌

نه خوشبختی ‌اش معلوم هست و

نه بد بختی ‌اش

این زندگی‌ هیچ گلی‌ به سر هیچ کس نمی زند

فقط بعضی‌‌ها ژست خوشبختی‌ می‌‌گیرند

هیچ کس خوشبخت نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

زمانی تلفن کم بود، اما آدمهای زیادی بودند

زمانی تلفن کم بود،

اما آدمهای زیادی بودند

که بهشان زنگ بزنیم

و یک دل سیرحرف بزنیم؛

حالا تلفن زیاده،

اما آدمهای کمی هستند

که دلمان حرفهایشان را میخواهد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

خوشبختی در سه جمله است: تجربه از دیروز

خوشبختی در سه جمله است:

تجربه از دیروز ،

استفاده از امروز،

امید به فردا ،

ما با سه جمله زندگی را تباه میکنیم:

حسرت دیروز ،

اتلاف امروز ،

ترس از فردا ،

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند امــا نه وقتی

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند امــا نه وقتی که در میانشان هستی ، نـه !!!

آنجا که در میان خاک خوابیدی ، “سنگِ تمام” را میگذارند و می روند …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

اگر آرامش میخواهی ، مراقب مردم نباش

اگر آرامش میخواهی ،

مراقب مردم نباش ...

اگر ادب میخواهی ،

در کار کسی دخالت نکن ؛

اگر پند زندگی می خواهی ،

در برابر آدمهای احمق سکوت کن ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

ن با چهرات، پولت، موقعیت اجتماعیت

ن با چهرات،

پولت، موقعیت اجتماعیت

با عنوان شغلیت

تحت تاثیر قرار نمیگیرم

آنچه مرا تحت تاثیر قرارمی دهد

رفتارت با انسان هاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

اید به مردم اثبات می کردم که

اید به مردم اثبات می کردم

که چقدر اشتباه فکر می کنند

که وقتی پیر می شوند،

دیگر عاشق نمی شوند.

نمی دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

بعضی ها در زمان های خالی شون با شما صحبت می

بعضی ها در زمان های خالی شون با شما صحبت می کنند،

بعضی ها زمانشون رو خالی می کنند تا با شما صحبت کنند،

"تفاوتش را بفهمیم"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

هرگاه از خوبی‌ کسی صحبتی به میان آید

هرگاه از خوبی‌ کسی

صحبتی به میان آید

دیگران سکوت می‌کنند

و هرگاه از بدی کسی حرفی شود

اظهار نظرها آغاز میگردد

و این بزرگترین مصیبت است ...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir
آروم و عادیآروم و عادی
Amir

زندگی مثل نقاشی کردن است خطوط را با امید بکش

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید