لحظه  بروز رسانی 
-mila-
-mila-
کاش همه مث تو بودن

کاش همه مث تو بودن.

نظرات برای این پست غیر فعال است
↫м α н s α η↬
آروم و عادیآروم و عادی
↫м α н s α η↬

رِفیق +جونَم؟ - سِتاره های توی آسِمون رو بِبين!

رِفیق +جونَم؟ - سِتاره های توی آسِمون رو بِبين!

-رِفیق
+جونَم؟
- سِتاره های توی آسِمون رو بِبين!
+ خُب؟
- كدومِشونو بيشتَر دوس داری؟
+ هيچ كدومو!
- اِ چرا؟
+ وَقتی تو هَستی و يه دونَش كِنارَم روی زَمين هَست، چِرا از آسِمون؟

-♥-

نظرات برای این پست غیر فعال است
↫м α н s α η↬
آروم و عادیآروم و عادی
↫м α н s α η↬

هیچ کَس دیگه نِمیتونه حالِ کَسیو خوب کنه؛ فَقَط

هیچ کَس دیگه نِمیتونه حالِ کَسیو خوب کنه؛ فَقَط
▽آخر دنیا▽

هیچ کَس دیگه نِمیتونه حالِ کَسیو خوب کنه؛
فَقَط میشه کَسی باشه که حَواسِتو اَز حالِ بَدِت پَرت کُنه...

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 4 نظر
↫м α н s α η↬
آروم و عادیآروم و عادی
↫м α н s α η↬

وَ مَن به یِکباره یاد گِرِفتَم دیگَر کَسی رو

وَ مَن به یِکباره یاد گِرِفتَم دیگَر کَسی رو

وَ مَن به یِکباره یاد گِرِفتَم
دیگَر کَسی رو دوست نَداشته باشَم،
باری رویِ شانه هایَش نَباشَم،
که نَدانَد با مَن چه کُنَد و
کجایِ دِلَش بُگذارَد که نه مَن بِشکَنَم،
و هَم او ثابِت بِمانَد، و
مَن به یِکباره یاد گِرِفتَم هَمه یِ اِعتِمادَم را دَر کوله پُشتی‌اَم پِنهان کُنَم
تا دَستِ هیچ احَد الناسی بهِش نَرِسَد،
تا بِشوَد اسباب بازیِ کودَکی هایِ نَداشته اَش....
و مَن به یِکباره این چِنین قَد کشیدم،
و بُزُرگ شُدَم....!!!

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↫м α н s α η↬
آروم و عادیآروم و عادی
↫м α н s α η↬

اَز نَظَر مَن فَقَط با اون رِفیقایی که آهَنگ

اَز نَظَر مَن فَقَط با اون رِفیقایی که آهَنگ
●باده فروش●

اَز نَظَر مَن فَقَط با اون رِفیقایی که
آهَنگ ‌قَدیمی گوش میدَن سَفَر برید!
فِکر کُن سوار یه ماشین قَدیمی تو
جاده باشید، آهَنگای هایده رو پِلِی کُنید و
و هَمِگی با صِدای بُلَند بِخونید:
باده‌فروش مِی بِده؛باده‌فروش مِی بِده!

مشاهده همه ی 20 نظر
↫м α н s α η↬
آروم و عادیآروم و عادی
↫м α н s α η↬

بِینِ هَمه‌ی سیاره‌ها اَز زُحـَل خِیلی خـوشَم میاد. خِیلی خـوشگِله

بِینِ هَمه‌ی سیاره‌ها اَز زُحـَل خِیلی خـوشَم میاد. خِیلی خـوشگِله
بَغَل♩

بِینِ هَمه‌ی سیاره‌ها اَز زُحـَل خِیلی خـوشَم میاد..
خِیلی خـوشگِله لَعنَتی!
به خاطِرِ اون هاله‌یِ خوشگِلیه که بَغَلِـش کرده..
بِینِ آدَم‌ها هَم اون هایی که تو آغوشِ یِکی هَستَن، اَز هَمه قَشَنگ‌تَرن!..
کلاً پَدیده‌ایه که هَمه چیزو قَشَنگ‌تَر می‌کُنه
حَتی سَیاره‌ها رو...

مشاهده همه ی 2 نظر
↫м α н s α η↬
آروم و عادیآروم و عادی
↫м α н s α η↬

قَشَنگ تَرين عَکس ها وَقتى گِرِفته ميشه كه شُما حَواسِتون

قَشَنگ تَرين عَکس ها وَقتى گِرِفته ميشه كه شُما حَواسِتون

قَشَنگ تَرين عَکس ها
وَقتى گِرِفته ميشه كه شُما حَواسِتون نيست...
و واسه گِرِفتَن اين عَكس ها
بايَد كَسى رو داشته باشيد
كه حَواسِش بِهِتون هَست(:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↫м α н s α η↬
آروم و عادیآروم و عادی
↫м α н s α η↬

گُفت مُشکِل هَمیشه نَبودَن آدَما نیست، مُشکِل یه وَقتایی

گُفت مُشکِل هَمیشه نَبودَن آدَما نیست، مُشکِل یه وَقتایی

گُفت مُشکِل هَمیشه نَبودَن
آدَما نیست، مُشکِل یه وَقتایی
اونجاس که بیان و
اون آدَمی که اِنتِظارِشو داشتی نَبوده باشَن!
دُرُست مِثل هَمونجا که بَنان میخونه:
«آمَد اَما دَر نِگاهَش آن نوازِش ها نَبود...»

مشاهده همه ی 1 نظر
↫м α н s α η↬
آروم و عادیآروم و عادی
↫м α н s α η↬

آدَما گِریه میکُنَن نه به خاطِر اینکه ضَعیفَن! بَلکه

آدَما گِریه میکُنَن نه به خاطِر اینکه ضَعیفَن! بَلکه

آدَما گِریه میکُنَن نه به خاطِر اینکه ضَعیفَن!
بَلکه به خاطِر اینکه مُدَت طولانی‌ای رو قَوی بودَن!
|هرتا مولر|

نظرات برای این پست غیر فعال است
↫м α н s α η↬
آروم و عادیآروم و عادی
↫м α н s α η↬

یِکی اَز دَلایِل اینکه مَن آرومَم اینه که بَرام

یِکی اَز دَلایِل اینکه مَن آرومَم اینه که بَرام

یِکی اَز دَلایِل اینکه مَن آرومَم
اینه که بَرام مُهِم نیس
دیگَران چه فِکری راجِبَم میکُنَن!
دیگَران اَگه فِکر کَردَن بَلَد بودَن
یه فِکری به حالِ خودِشون میکَردَن!

مشاهده همه ی 9 نظر