لحظه  بروز رسانی 
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: هلك لامرئ احتقر

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هلك لامرئ احتقر لأخيه ما حضره، هلك لامرئ احتقر من أخيه ما قدم إليه.

هلاک باد مردي که آن چه را پيش برادرش مي گذارد، ناچيز شمارد و هلاک باد مردي که آن چه را برادرش جلو او مي گذارد، ناچيز شمارد.
المحاسن، ج 2، ص 186

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: من الحقوق الواجبات

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
من الحقوق الواجبات للمؤمن علي المؤمن أن يجيب دعوته.

يکي از حقوق واجب مؤمن بر مؤمن، اين است که دعوت او را بپذيرد.
المحاسن، ج 2، ص 180

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: ثَلاثَةٌ تُورِثُ

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
ثَلاثَةٌ تُورِثُ المَحَبَّةَ : الدّینُ وَالتَّواضُعُ وَالبَذل؛

سه چیز است كه محبّت می آورد : دین ، فروتنى و بخشش.
تحف العقول، ص 316

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: من نظر الى

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
من نظر الى ابويه نظر ماقت ، و هما ظالمان لم يقبل الله له صلاة ؛

هركه به پدر و مادر نگاه تند و خشم آلود كند، اگرچه به وى ستم كرده باشند، خداوند نمازش را نمى پذيرد.
جامع السعادات ، ج 2، ص 351

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: الصلاة وكل بها

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها، فاذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فان كانت مما تقبل قبلت و ان كانت مما لايقبل قيل له : ردها على عبدى ، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ثم يقول : اف لك !لايزال لك عمل يعنينى ؛

براى نماز فرشته اى انتخاب شده كه جز آن كارى ندارد، زمانى كه نمازگزار از نماز فارغ شود، آن فرشته آن را مى گيرد و به آسمان مى برد، و هرگاه از قبول شدنيها باشد پذيرفته مى گردد، اگر نه به فرشته گفته مى شود آن را به صاحبش بازگردان .پس وى با آن نماز فرود آيد و آن را بر روى صاحبش ‍ بكوبد و گويد: اف بر تو باد!كه همواره از تو عملى صادر مى شود كه مرا به زحمت مى اندازد.
وسائل الشيعه ، ج 3، ص 17

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است