لحظه  بروز رسانی 
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: اِتّقوا الحالقةَ

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اِتّقوا الحالقةَ فاِنَّها تميتُ الرِّجالَ، قلتُ: و ما الحالِقَةُ؟ قال: قطيعَةُ الرَّحمِ؛

از حالقه بپرهيزيد كه مردان را به كام مرگ فرو مي برد. (راوي گويد:) عرض كردم: حالقه چيست؟ فرمودند: قطع رحم.
الکافي، ج 2، ص 347

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: نَعوذُ باللهِ

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نَعوذُ باللهِ عن الذنوبِ الّتي تُعجّل الفَناءَ و تُقَرّب الآجال و تخليّ الديّار وَ هيَ قطيعةُ الرَّحمِ و العقوقِ و تركُ البرِّ؛

به خدا پناه مي بريم از گناهاني كه نابودي را سرعت مي بخشد، مرگ ها را نزديك و شهرها را از ساكنانش خالي مي سازد و آن گناهان، قطع رحم، آزردن پدر و مادر و ترك احسان و نيكي است.
الکافي، ج 2، ص 184

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: صلةُ الرَّحِمِ

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
صلةُ الرَّحِمِ تُهوِّنُ الحسابَ يومَ القيامَةِ ... و تَقِيَ مصارِعَ السّوءِ؛

رسيدگي و پيوند با خويشاوندان، حساب روز قيامت را آسان كرده و از مرگ هاي بد جلوگيري مي كند.
بحار الانوار، ج 74، ص 104

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: مَنْ احبَّ

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مَنْ احبَّ أن يخفّفَ اللهُ عزّ و جلّ عنه سَكراتُ المَوتِ فليكُن لِقرابَتِهِ و بوالِدَيْهِ بارّاً ؛

كسي كه دوست دارد خداي متعال سختي هاي مرگ را بر او آسان سازد، نسبت به خويشان (و نزديكان) و پدر و مادرش نيكوكار باشد؛ اگر چنين بود، خداي متعال سختي هاي مرگ را بر او آسان مي كند و فقر (نيز) هرگز او را گرفتار نخواهد كرد.
سفينة البحار، ج 2، ص 553

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: المكارم عشرة، فإن

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
المكارم عشرة، فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن: ... إقراء الضيف.

مکارم (اخلاق) ده تاست، اگر تواني آن ها را داشته باشي، چنان باش: (يکي از آنها) مهمان نوازي است.
الخصال، ص 431، ح 11

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
@_m-o-h-a-m-m-a-d_

امام صادق علیه السّلام فرمودند: عَلي بابِ الجنّةِ

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
عَلي بابِ الجنّةِ مكتوبٌ: القرضُ بثمانيةَ عَشْرٍ و الصَّدَقَةُ بِعشرَةٍ.

بر روي درب بهشت اين گونه نوشته شده است: قرض دادن هيجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.
بحار الانوار، ج 103، ص 138

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است