لحظه  بروز رسانی 
ALI
آروم و عادیآروم و عادی
ALI
پست شماره 57190526 از ALI

.

رخ گل
مشاهده همه ی 3 نظر
ALI
آروم و عادیآروم و عادی
ALI
پست شماره 57190291 از ALI

.

رخ گل
مشاهده همه ی 2 نظر
ALI
آروم و عادیآروم و عادی
ALI
آخرین تصویر دنیا

آخرین تصویر دنیا

رخ گل
مشاهده همه ی 8 نظر
ALI
آروم و عادیآروم و عادی
ALI
پست شماره 57190004 از ALI

.

رخ گل
مشاهده همه ی 3 نظر
ALI
آروم و عادیآروم و عادی
ALI

نوشت "قم حا " .<br style="font-weight: bold;">همه به او خندیــــــــــــــــدند!!<br sty

نوشت "قم حا " ...
همه به او خندیــــــــــــــــدند!!
گریــــــــــــــــــــــست ...
گفت به "غم ها " یم نخندید...
که هر جور نوشته شود درد دارد!!
از ته به سر بخوان
تا مــــــــنِ آن روزها را بشناسی...!!

مشاهده همه ی 1 نظر
ALI
آروم و عادیآروم و عادی
ALI

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند<br style="font-weight:

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که،
تو را فرو بریزند...!
تا تو را انکار کنند...!
تا از رویـــت رد شـــوند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید