لحظه  بروز رسانی 
hastti z lovely
شادشاد
hastti z lovely

خارجیاتو دستشویی با روزنامه و تبلت سرشونو گرم مکنن مابا مورچها.هی

خارجیاتو دستشویی با روزنامه و تبلت سرشونو گرم مکنن مابا مورچها.
هی دورشون آب میریزیم بعد نجاتشون میدیم{-15-}{-15-}

مشاهده همه ی 6 نظر
hastti z lovely
شادشاد
hastti z lovely

همین روزاس ک بخاطر پستهای خوشکلم.دعوت بشم به ماه عسل.بعد احسان

همین روزاس ک بخاطر پستهای خوشکلم...................
دعوت بشم به ماه عسل.....بعد احسان بپرسه:دردت چیه؟؟؟؟؟بعد اشک بریزم بگم:لایک نمیکنن....احسانم گریه کنه

مشاهده همه ی 4 نظر
hastti z lovely
شادشاد
hastti z lovely

✿ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮﭼﻘﺪ ﺫﻭﻕ ﺯﺩﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ,ﺭﻭﺯ ﻭ

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮﭼﻘﺪ ﺫﻭﻕ ﺯﺩﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ,ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺳﻤﺸﻮﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ...

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽﺩﺧﺘﺮ ﭼﻘﺪ ﻭﺍﺳﺶ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺸﻪ,ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺷﻮ ﻧﻤﯿﺒﻮﺳﯿﺪﻥ ....

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼﺩﺧﺘﺮ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭﮔﻮﺷﺶ ﮔﻔﺘﻦ,ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺭﻡ ؛ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺪﻩ,ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪﻫﻤﻮ ﻣﯿﺪﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ...

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻭﺍﺭﻋﺎﺷﻖ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﭘﺴﺮﻩ,ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺷﯿﺶ ﺗﯿﻎﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻥ ....
ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺍﻭﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﺸﻮﻥ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ,ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ,ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺻﺒﺢ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﺩﻥ ......


ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺸﻘﺶ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﺑﻮﯼ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﻣﯿﺪﻩ ؛ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﯾﻮﻭﻧﺶ ﻣﯿﺸﻪ,ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ...

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ,ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﮐﺎﺩﻭ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮﻩ,ﻫﺮﺩﻓﻪ ﻭﺍﺳﺶ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﯿﺨﺮﯾﺪﻦ....

اگه پسرا ميدونستن يه دختر مرد با غيرت دوس داره انقدر بي غيرت و سيب زميني نبودن....

اگه پسرا ميدونستن دختر نجيب و سنگين دنبال پول و ماشين و هيكل نيست، واسه مخ زدن از اين چيزا استفاده نميكردن....

مشاهده همه ی 26 نظر
hastti z lovely
شادشاد
hastti z lovely

باتوجه ب نزدیک شدن چهارشنبه سوری قبل از پریدن از روی

باتوجه ب نزدیک شدن چهارشنبه سوری قبل از پریدن از روی آتش بموارد زیر توجه کنید؛ 


1. سایز خشتک 
2. زاویه پرش
3. استفاده از شرت مامان دوز در زیر شلوار 
4. دوری از هرگونه هیجان و جو زدگی علی الخصوص جلو دخترا 
5. فاصله مناسب تا شعله های آتش در هنگام پرش 
6. توکل به خدا ، آبروی شما آبروی ماست .... 
( ستاد پیشگیری از حوادث  غیر مترقبه )

مشاهده همه ی 21 نظر
hastti z lovely
شادشاد
hastti z lovely

دلم اونى رو میخواد كه وقتى ميگم ميخوام جيغ بزنم نگه

دلم اونى رو میخواد كه وقتى ميگم ميخوام جيغ بزنم نگه هيس زشته ، بگه : 1.2.3 ..

اونى كه وقتى باهاش ميرم دريا نشينم يه گوشه و فقط حرف بزنيم و دريا رونگاه كنيم ، آب بپاشيم تو صورت هم ..

نترسيم از حرف مردم ، زندگى خودمه دلم ميخواد ديوونه باشم ..

كسى كه وقتى بارون ميزنه باهاش بدون چتر زير بارون قدم بزنم ، وقتى بارون شديد شه بگه واى چه بارونى بعدم كاپشنشو بگيره بالا سرمون و بدوييم و بگه يكى از يكى ديوونه تر ، بعدش بزنيم زير خنده و منم عشق كنم از خنديدنش ..

كسى كه وقتى ميريم مهمونى حواسش بهم باشه ، وقتى مجبورم يه جمع كسل كننده و حرفاى خاله زنكيشونو تحمل كنم بهم اس بده : قيافشوووو داره زجر ميكشه ها ، ديوونه تر كردن اين ديوونه رو ، پاشو بريم خونه خانومم ! خندم بگيره نگاش كنم چشمک بزنه بعدم با هزار بهونه از اون مهمونى خلاص شيم و وقتى اومديم بيرون باهم بزنيم زير خنده ..
و نصفه هاى شب خيابونا رو باهم دور بزنيم و به چيزاى الكى بخنديم ..

كسى كه بى مقدمه ببوستم ..

كسى كه بى دليل بپرم بغلش ..

كسى كه كنارش خود خودم باشم ..
اصلااا من دیوونم..


مشاهده همه ی 92 نظر
hastti z lovely
شادشاد
hastti z lovely

ﻭﻗﺘﯽ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﻏﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ


ﻭﻗﺘﯽ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﻏﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ .. ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﺩﻟﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ... اﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ .. ﻣﯿﮕﻪ ... ﻣﯿﮕﻪ .. ﻣﯿﮕﻪ ... ﻭ ﺍﺷﮑﺶ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ ... ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ ! ﺑﺮﺍﺵ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻪ ... ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺶ ﺻﺪﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ .. ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ .. ﺫﻭﻕ ﮐﻦ ! ﭼﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ... ﺍﮔﻪ ﻣﺮﺩﯼ .. ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ .. ﻗﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺎﺷﻮ ﺑﺪﻭﻥ .. ﺑﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮﻩ ... ﺑﺰﺍﺭ ﻭﺍﺳﺖ ﺑﺨﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺷﯽ ... ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ .. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ . ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺑﮕﻮ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ؟ ﺩﺧﺘﺮ ﺏ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻪ ... ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ . ﻫﻤﯿﻦ ....

مشاهده همه ی 6 نظر
Ghasem
آروم و عادیآروم و عادی
Ghasem

تقدیم به تمام خانم هاسه چيز- يك زن را مانند

تقدیم به تمام خانم ها
سه چيز- يك زن را مانند ملكه ميسازد
١-وقتي كه لباس سفيد عروسي ميپوشه براي عشقش
٢-وقتي كه براي اولين بار مادر ميشه.
٣-وقتي كه از لحاظ مالي وابسته نباشه

سه چيز-زن را به گريه مياندازد:

١-حرفي كه احساسش روجريحه دار كنه
٢-از دست دادن كسي كه دوستش داره
٣-مرور كردن خاطره هايي كه برايش خوشحال كننده بوده ولي حالا از دستش داده

سه چيز-كه زن به آن احتياج دارد:

١-آغوشي كه گرم و با محبت باشه
٢-تاييد شدن كه انگيزه هاش را بالا ببره
٣-زمان براي رسيدگي به ظاهر خود

سه چيز -زن را ميكشد:

١- همسرش از زن ديگر تعريف و تمجيد كنه
٢-مبهم بودن آيند ه اش
٣-رفتن پدر و مادر وفرزندش

سه چيز-زن به آن افتخار ميكند:

١-زيباييش
٢-اصل و نسبش
٣-نجابتش


مشاهده همه ی 13 نظر
hastti z lovely
شادشاد
hastti z lovely

حیف نون زبونش تو عابربانک گیر میکنه میبرنش بیمارستان ازش میپرسن

حیف نون زبونش تو عابربانک گیر میکنه میبرنش بیمارستان ازش میپرسن زبونت تو عابربانک چیکار میکرد؟ میگه کارتمو وارد کردم گفت زبان خود را وارد کنید ارسال نظر

مشاهده همه ی 8 نظر
hastti z lovely
شادشاد
hastti z lovely

ﺣﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ۹۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﺷﻮﻥ

ﺣﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ۹۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﺷﻮﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۱ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺭﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ :  

 . . . ( ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺜﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻤﯿﺸﻢ .. ﺑﺎﯼ !! ) ﻭ ۱۰۰ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻫﻨﺸﻮﻥ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻦ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ بودن ارسال نظر

مشاهده همه ی 29 نظر
hastti z lovely
شادشاد
hastti z lovely

هی نگید هوا دونفرس . . . . . .

هی نگید هوا دونفرس
.
.

.
.
.
.
.
هوا سه نفرس , سه نفرررره
.
منم با خودتون ببرید ^__^
.

حرف نمیزنم قول میدم فقط نگا کنم!!! :|

مشاهده همه ی 12 نظر