لحظه  بروز رسانی 
armin
ناراحتناراحت
armin

مشاهده همه ی 2 نظر
armin
ناراحتناراحت
armin

@bitatala سلام بیتا جون . امیدوارم که خوب باشی ،

@bitatala

سلام بیتا جون .  امیدوارم که خوب باشی ، پیشاپیش روز تولدت رو بهت تبریک میگم ،  ایشالا همیشه موفق و پیروز باشی .  {-35-}{-35-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}  
{-t3-}

مشاهده همه ی 2 نظر
armin
ناراحتناراحت
armin

@Jastina سلام نادیا جون . امیدوارم که خوب باشی

@Jastina


سلام نادیا جون .  امیدوارم که خوب باشی ، پیشاپیش روز تولدت رو بهت تبریک میگم ،  ایشالا همیشه موفق و پیروز باشی . {-35-}{-35-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}  

مشاهده همه ی 2 نظر
armin
ناراحتناراحت
armin

@sh_y123 سلام شقایق جون . امیدوارم که خوب باشی

@sh_y123سلام شقایق جون . امیدوارم که خوب باشی . پیشاپیش روز تولدت رو بهت تبریک میگم ، ایشالا همیشه موفق و پیروز باشی .{-35-}{-35-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}

مشاهده همه ی 4 نظر
armin
ناراحتناراحت
armin

@faydim پیشاپیش روز میلادت رو تبریک میگم . ایشالا همیشه

@faydim 


پیشاپیش روز میلادت رو تبریک میگم . ایشالا همیشه موفق و پیروز باشی .

مشاهده همه ی 3 نظر
armin
ناراحتناراحت
armin

بارانبهانه ای بود .که زیر چتر من .تا انتهای کوچه بیاییکاش

باران
بهانه ای بود ...
که زیر چتر من ...
تا انتهای کوچه بیایی
کاش ....
نه کوچه انتهایی داشت ....
و
نه باران بند می آمد ....مشاهده همه ی 4 نظر
armin
ناراحتناراحت
armin

داستان همیشگی برنده وبازنده .حتی برنده و بازندش هم معلومه .تو

داستان همیشگی برنده وبازنده ....
حتی برنده و بازندش هم معلومه ....
تو برنده و منم بازندم همیشه ....


مشاهده همه ی 2 نظر
armin
ناراحتناراحت
armin


مشاهده همه ی 3 نظر
armin
ناراحتناراحت
armin

مشاهده همه ی 10 نظر