بروز رسانی 
M.N
خوشتیپخوشتیپ
M.N

دوری و ندیدن توکارمن نیست نمی تونم نگران لحظه هامم که

دوری و ندیدن توکارمن نیست نمی تونم

نگران لحظه هامم که منوبی تو نمیخوان

نگران دستایی که تونباشی خیلی تنهان

اینقدر دوست دارم که نگران خودمم

اماباز جونمومیدم واسه باتو بودنم

نه میشه بی تو بمونم نه میدونم که می مونی

همه ی ترسم ازاینه یه روزی پیشم نمونی

نگران لحظه هامم که منوبی تو نمیخوان

نگران دستایی که تو نباشی خیلی تنهان


اینقدر دوست دارم که نگران خودمم

امابازجونمو میدم واسه باتو بودنم

مشاهده همه ی 1 نظر