لحظه  بروز رسانی 
رز سفید
ناراحتناراحت
رز سفید

اینم به افتخار همه ی خردادی ها. تولدتون مبارک. ایشالله 120

اینم به افتخار همه ی خردادی ها. تولدتون مبارک. ایشالله 120

{-35-}اینم به افتخار همه ی خردادی ها...

تولدتون مبارک... ایشالله 120 ساله شید{-35-}

مشاهده همه ی 73 نظر
رز سفید
ناراحتناراحت
رز سفید
پست شماره 163945676 از رز سفید


مشاهده همه ی 3 نظر
رز سفید
ناراحتناراحت
رز سفید

جام کشکول:مرد جواني از سقراط رمز موفقيت را پرسيد كه چيست.سقراط

جام کشکول:مرد جواني از سقراط رمز موفقيت را پرسيد كه چيست.سقراط

جام کشکول:

مرد جواني از سقراط رمز موفقيت را پرسيد كه چيست.

سقراط به مرد جوان گفت كه صبح روز بعد به نزديكي رودخانه بيايد.

هر دو حاضر شدند.

سقراط از مرد جوان خواست كه همراه او وارد رودخانه شود.

وقتي واردرودخانه شدند و آب به زير گردنشان رسيد،

سقراط با زير آب بردن سر مردجوان، او را شگفت زده كرد.

مرد تلاش مي كرد تا خود را رها كند اما سقراط قوي تر بود و او را تا

زماني كه رنگ صورتش كبود شد محكم نگه داشت.

سقراط سر مرد جوان را از آب خارج كرد و اولين كاري كه مرد جوان

انجام داد كشيدن يك نفس عميق بود.

سقراط از او پرسيد: "

در آن وضعيت تنها چيزي كه مي خواستي چه بود؟"

پسر جواب داد: "هوا"

سقراط گفت: "اين راز موفقيت است! اگر همانطور كه هوا را

مي خواستي در جستجوي موفقيت هم باشي بدستش خواهي آورد"

رمز ديگري وجودندارد.


مشاهده همه ی 2 نظر
رز سفید
ناراحتناراحت
رز سفید
پست شماره 120618124 از رز سفید


مشاهده همه ی 3 نظر
رز سفید
ناراحتناراحت
رز سفید

سکوت من از هیچ کس گله ای ندارم. از

سکوت 
 من از هیچ کس گله ای ندارم. از

من از هیچ کس گله ای ندارم.

از هیچ کس توقعی ندارم.

اگر کسی جانم را از من بگیرد قلبم را از حلقم بیرون آورد و دور بریزد. تمام عمر آزارم دهد. آتشم بزند هر کاری کند صبر می کنم.از او ناراضی نخواهم بود. او را بد نخواهم دانست .

من می دانم که انسان ها ..دل ها... اندیشه ها...زندگی ها همه بازیچه ی دست تقدیرند.

دکتر شریعتی

مشاهده همه ی 3 نظر