لحظه  بروز رسانی 
محمد
محمد

به چشمانت قسم جان در رهت دادم ولی

به چشمانت قسم
جان در رهت دادم
ولی افسوس قدرش را ندانستی

مشاهده همه ی 11 نظر