لحظه  بروز رسانی 
lpln32
lpln32

مرد آرامش ، ستون زندگیست خانه ی بی مرد هم

مرد آرامش ، ستون زندگیست
خانه ی بی مرد هم درماندگیست
مرد را چشم انتظار بودن بس است
آنکه قدرش را نداند نا کس است
تکیه گاه همسر و هم بچه هاست
زندگی بی مرد در روی هواست

مشاهده همه ی 26 نظر
lpln32
lpln32

حس و حالم شده است بسی عجیب بیگانه زخود گشتم

حس و حالم شده است بسی عجیب
بیگانه زخود گشتم و آن یار نجیب
دور از خودم و نمی شناسم خود را
من چگونه بشناسم آن یار قریب

Lpln31.mihanblig.com

مشاهده همه ی 27 نظر
lpln32
lpln32

تو خورشید تابانی و من ماهم یزدان تو را نهاده

تو خورشید تابانی و من ماهم
یزدان تو را نهاده بر سر راهم
گرمی بده بی ریا به من اکنون
تو کوه دماوندی و من کاهم


https://www.partclick.ir/login.aspx?o=lpln31


https://www.p30rank.ir/?ref=1130778

مشاهده همه ی 8 نظر
lpln32
lpln32

لب گذارم بر لبان نازکت رعنای من کام شیرین می

لب گذارم بر لبان نازکت رعنای من
کام شیرین می کنم با تو ای عنقای من
روز و شب با تو آرامش بگیرم چون نسیم
تو بهار من شدی بهتری از هر زر و سیم

partclick.ir/login.aspx?o=lpln31


https://www.p30rank.ir/?ref=1130778

مشاهده همه ی 4 نظر
lpln32
lpln32

می نویسم از درون سینه ام حرف و کلامم را

می نویسم از درون سینه ام حرف و کلامم را
گر که باشی در برم خواهم جوابم را
بارها راه خطا رفتم و هستم من گنهکار
انتظارم هست از لطف و کرم بخشی عذابم را
هر چه دارم از وجود تو آماده شده
بار دیگر نیز می خواهم دهی ازن ثوابم را
حس غربت دارم اندر این مکان بی تو
در حضور تو توانم هست بگویم کلام نابم را

https://www.p30rank.ir/?ref=1130778
http://lpln31.mihanblog.com/

مشاهده همه ی 21 نظر
lpln32
lpln32

هوس رابطه نیست اندر سرم تو عزیزی و شدی تاج

هوس رابطه نیست اندر سرم
تو عزیزی و شدی تاج سرم

دلم شیدای تو گشته , ولی
تو شدی خانم و من گل پسرم
http://lpln31.mihanblog.com/
https://www.p30rank.ir/?ref=1130778

مشاهده همه ی 31 نظر
lpln32
lpln32

اگر بینم تو را هر روز اینجابا کلامی فرستم سوی

اگر بینم تو را هر روز اینجابا کلامی
فرستم سوی دهها تان سلامی

سلامی باگل مهر و گل یاس
فرستم بهرتان با عطر واحساس

http://lpln31.mihanblog.com/

مشاهده همه ی 6 نظر
lpln32
lpln32

سخن زعشق گفته ام در این فضای خیال رسیدن به

سخن زعشق گفته ام در این فضای خیال
رسیدن به معشوق سخت است وگاه محال
تلاش کنم با وحود اینکه ندیده ام ثمری
سهم من نباشد و بود معشوقه ی دگری
http://lpln31.mihanblog.com/

مشاهده همه ی 11 نظر
lpln32
lpln32

اگر زن باشد و عاشق او شوهر پرستد اگر مرد

اگر زن باشد و عاشق او شوهر پرستد
اگر مرد باشد و لایق او دلبر پرستد
پرستش خصلت انسان هست و ذات پاکش
گهی همسر گهی رهبر گهی یاور پرستد
http://lpln31.mihanblog.com/

مشاهده همه ی 7 نظر