لحظه  بروز رسانی 
mansuor
مهربونمهربون
mansuor

آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کرده

naghmehsara.ir-54.jpg

آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کرده بودم

که وقتی سراغت را می گیرند …

شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت…

مشاهده همه ی 14 نظر
mansuor
مهربونمهربون
mansuor

خدایا…. دستانم را زده ام زیر چانه ام

Naghmehsara.ir (25)

خدایا….
دستانم را زده ام زیر چانه ام
مات ومبهوت نگاهت میکنم
طلبکار نیستم
فقط مشتاقم بدانم
ته قصه چه میکنی؟
بامن…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید