لحظه  بروز رسانی 
Mariya
شادشاد
Mariya

سلام{-15-}

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 4 نظر
Mariya
شادشاد
Mariya

دعا لازم دارم دعام کنید

دعا لازم دارم دعام کنید

مشاهده همه ی 2 نظر
Mariya
شادشاد
Mariya

امسال عیدتون خوب بود یا بد؟

امسال عیدتون خوب بود یا بد؟

مشاهده همه ی 7 نظر
Mariya
شادشاد
Mariya

خب سلام

مشاهده همه ی 13 نظر
Mariya
شادشاد
Mariya

و بیش از هر کلمه ای، باید از همیشه ها و

و بیش از هر کلمه ای، باید از همیشه ها و هرگزها و هیچوقت ها و هیچ کجاها   پرهیز کرد.
از این "همیشه با تو می مانم"ها و "هرگز ترکت نمی کنم"ها که "های" آغازشان با دو چشم حیران و متعجب به آدمهایی می نگرد که مقید به زمان و مکان اند، اما فراتر از زمان و مکان، وعده می دهند و باور و اعتماد را به سخره می گیرند.
گاهی از خودمان می پرسیم: "از کی، کلمات  اینقدر  خالی از معنا شدند؟  از کی شروع کردیم به سخن گفتن با زبانی که می دانستیم، اما نمی فهمیدیم؟"


حسین_وحدانی 

مشاهده همه ی 7 نظر
Mariya
شادشاد
Mariya

چشات عقلو از سرم عجیب پروندهر چی داشتمو و نداشتمو عجیب

چشات عقلو از سرم عجیب پروند
هر چی داشتمو و نداشتمو عجیب پروند :){-w68-}


مشاهده همه ی 2 نظر
Mariya
شادشاد
Mariya

روزها و شب ها گذشتو روز و شب بودم به یاد

روزها و شب ها گذشتو

روز و شب بودم به یاد تو

در وهم شیرین خیال من

تو کنار من

من کنار تو

در چرخش پوچ این روزگار

روزها مدفون در انتظار

شب ها غرق سراب امید

آه از روزگار

آه از انتظار


مشاهده همه ی 6 نظر