افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
بی تو

tviizwwthz580mnu3a4f.jpg

6h7jof6gtwr97c7zt0hm.jpg
مشاهده همه ی 2 نظر
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

برنامه ریزی آوردن زمان آینده به حال است تا بتوانید اکنون برای آن کاری انجام دهیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

انسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس

از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید