لحظه  بروز رسانی 
I'm OK
مو قشنگمو قشنگ
I'm OK

شهریور عاشق انار بود

اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد
آخر انار شاهزاده ی باغ بود

تاج انار کجا و شهریور کجا ؟ !

انار اما فهمیده بود ،
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است

اما هر بار تا می رسید ،

فرصت شهریور تمام می شد
نه شهریور به انار می رسید
و نه انار می توانست شهریور را ببیند

دانه های دلش خون شد و ترک برداشت
سال هاست انار سرخ است ...
سرخ از داغی و تندی عشق
 
و قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد ...http://8pic.ir/images/agu8naoj0127unv6otip.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
ناراحتناراحت
@2golo

يك روز تو ميني بوس نشسته بوديم من دم در نشسته بودم گدا اومد تو 200 تومن دادم گفتم 20 نفريم همه صلوات فرستاديم بيچاره گدا روش نشد بره تا آخر هيچي برگشت ما تا خود شهر خنده كرديم حسا ب همه رو كردم ديگه  {-88-}{-88-}{-88-}

مشاهده همه ی 5 نظر