لحظه  بروز رسانی 
I'm OK
مو قشنگمو قشنگ
I'm OK

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را

شهریور عاشق انار بود

اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد
آخر انار شاهزاده ی باغ بود

تاج انار کجا و شهریور کجا ؟ !

انار اما فهمیده بود ،
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است

اما هر بار تا می رسید ،

فرصت شهریور تمام می شد
نه شهریور به انار می رسید
و نه انار می توانست شهریور را ببیند

دانه های دلش خون شد و ترک برداشت
سال هاست انار سرخ است ...
سرخ از داغی و تندی عشق
 
و قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد ...http://8pic.ir/images/agu8naoj0127unv6otip.jpg

بزن باران
مشاهده همه ی 3 نظر
جابر
ناراحتناراحت
جابر

يك روز تو ميني بوس نشسته بوديم من دم در نشسته

يك روز تو ميني بوس نشسته بوديم من دم در نشسته بودم گدا اومد تو 200 تومن دادم گفتم 20 نفريم همه صلوات فرستاديم بيچاره گدا روش نشد بره تا آخر هيچي برگشت ما تا خود شهر خنده كرديم حسا ب همه رو كردم ديگه  {-88-}{-88-}{-88-}

بزن باران
مشاهده همه ی 5 نظر