لحظه  بروز رسانی 
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

و زندگی کنید برای رویاهایی که: منتظر حقیقی شدن به

و زندگی کنید برای رویاهایی که:
منتظر حقیقی شدن به دست شمایند
شما فرصتی برای بودن‌ها دارید
ســاکت ننشینید و بگذارید همــــه بدانند که شما
«با تمام توان شاهکارید»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

دور شدن‌ از کسانی‌ که دوستشان‌ داریم بی‌فایده است !

دور شدن‌ از کسانی‌ که دوستشان‌ داریم بی‌فایده است !
چراکه زمان به ما نشان خواهد داد
که هیچ‌گونه جانشینی برای آن‌هـــا، وجود نخواهد داشت،
هیچ‌گونه فاصله‌ای . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

از همان زمان کودکی هرکه را دوست داشتیم

از همان زمان کودکی هرکه را دوست داشتیم

وقت رفتنش که میشد

یا بی خبر میرفت یا با وعده ی دروغ برگشتنِ زود رهایمان میکرد ! که ناراحت نشویم

یا شایدم مانع رفتنش نشویم !

از همان کودکی به ما یاد میدادند آنکه دوستش داری رفتنش ناگهانی است

بی خبر است ، ما چرا نمیخواهیم این را یاد بگیریم

نمیدانم …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

مادر بزرگ می گفت : هرگاه ستاره ای

مادر بزرگ می گفت :

هرگاه ستاره ای پر نور شود

آدمی به دنیا می آید

هرگاه ستاره ای سقوط کند

آدمی می میرد

شاید راست می گفت

اما …

ستاره ای آن دور دورهاست

گاه خاموش می شود

گاه سوسو می زند

آن ستاره منم

نه زنده اس

نه می میرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

اگه توی فال و تقدیرتون خوشبختی وجود نداشت

اگه توی
فال و تقدیرتون
خوشبختی وجود نداشت !!!!
آنرا بکشید!!!
اراده ی شما...
تعیین کننده ی آینده
شماست ،،،،
نه خطهای
اتفاقی توی فنجان قهوه....
‌زیبا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

🌹 ایده ای بسیار زیبا برای آموزش اخلاق انسانی به فرزند

🌹 ایده ای بسیار زیبا برای آموزش اخلاق انسانی به فرزند

وقتی همراه فرزندت در پیاده رو راه می روی،
گاهی وقت ها خم شو و سنگی را از سر راه کنار بزن!
وقتی کودکت پرسید:
چرا این کار را کردی؟!

برایش توضیح بده فقط بخاطر اینکه کسی زمین نخورد.

و کارهای اخلاقی و انسانی مشابه انجام بده بدون اینکه مزدی طلب کنی و حتی بخواهی دیگران بفهمند و از تو تقدیری شود!

این را هم بگو که آنها شاید هیچ وقت نفهمند کسی سنگی را از سر راهشان برداشته تا از او تشکر کنند!

اما همه ی کارها را لازم نیست برای تشکر دیگران انجام داد.

مهربانی کردن های بی توقع را یاد بگیر و به فرزندت یاد بده.

نکند روزها و ماه ها و سال ها بیاید و تو همیشه منتظر باشی بقیه خوبی کنند و خودت فقط و فقط در ازای چیزی -هر چیز- به آنها خیر برسانی.

بعضی وقت ها یواشکی زیر فرش یا طاقچه اتاق اقوام سالمند، پول بگذار و نگذار هرگز بفهمند تو این کار را کرده ای.

اما برای ترویج اخلاق مداری و انسانیت، هر از گاهی به فرزندت بگو چه کرده ای، تا یاد بگیرد.

تا بداند می شود خوبی کرد و منتظر پاسخ و حتی نگاهِ تشکرآمیزی نبود.

‌زیبا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

خوشبختی فرآورده و محصول یك روح آرام است پس

خوشبختی
فرآورده و محصول یك روح آرام است
پس لنگر افکار خود را در اقیانوس آرامش وتعادل وامنیت خاطر فرو اندازیـد تادرساحل خوشبختی بیارامیـد

قدرت فکر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

"امسال بهترین سال زندگی شما خواهد بود، اگر آنرا بسازید."

"امسال بهترین سال زندگی شما خواهد بود، اگر آنرا بسازید."

آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند، جور دیگری زندگی
می کنند، شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.
فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص!
اما حقیقت ندارد...
اگر ما جسارت طور دیگری زندگی
کردن را داشتیم،
اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم،
اگر آدمِ ساختن بودیم،
از همین جای زندگیمان به بعد را
مى ساختيم....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

معجزه زمانی توو زندگیت اتفاق میوفته که همون اندازه که به

معجزه زمانی توو زندگیت اتفاق میوفته که همون اندازه که به ترس‌هات انرژی میدهی به رویاهات هم انرژی بدی

‌زیبا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿
شادشاد
✿ ░مهـ ♥ ♥د ی ░✿

زندگی شما یک اتفاق تصادفی نیست بلکه شما هر احساسی و

زندگی شما یک اتفاق تصادفی نیست بلکه شما هر احساسی و افکاری که به کائنات میدهید
انعکاس آنرا دریافت میکنید
شما زندگیتان را با افکار و احساساتتان خلق میکنید.

‌زیبا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید