لحظه  بروز رسانی 
mori
ناراحتناراحت
mori

کاشکی برام کاغذ بودی////کاشکی صا ف و ساده بودی .کاش میشد

کاشکی برام کاغذ بودی////کاشکی صا ف و ساده بودی ............کاش میشد روی تو بنویسم//// کاش میشد از تو بنویسم کاش میشد رو کاغذم آسمونو بکشم//// کاش میشد روش عکس چشماتو بکشم ابر بکشم رو کاغذم بال بکشم واسه عشقم////پرواز بکشم ، پرواز نگاتو عشقم قلب برات بکشم قلب عاشق برات بکشم////کاغذمو عاشق کنم حتی نخواست، به زور بکشم کاشکی این دوری نبود////راه بی عبوری نبود...... کاشکی کاغذ نشی //// تو دست باد رها نشی کاشکی یه روز ببینمت///کاشکی عاشق بشم به دیدنت....کاشکی بغل کنم خودتو//// رها بشم از حس کاغذ تو ببویم تن عریان تو////ببوسم لب حیران تو.....بخوابم با چشم باز کنار تو////با چشم باز کنار توووو

مشاهده همه ی 4 نظر
mori
ناراحتناراحت
mori

بیا یکم در آغوشم بنشین.ماه را امشب از چشم من ببینبیا

بیا یکم در آغوشم بنشین.....ماه را امشب از چشم من ببینبیا تا با تو بسازم دنیایی... همه حسودان بمیرن از درد تنهاییبیا فقط با من آشنا باش.....تا دنیا هست برای من گوارا باشبیا تا با تو زیبا ببینم دنیا را....تا بشناسم با تو حتی خدا رابیا تا مرتضی جانش نرفته از کف....بیا جان دوباره باش برکف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mori
ناراحتناراحت
mori

خرافه می گویند بانو !مگر می شود محبتدلیلِ دوری باشد ؟این

خرافه می گویند بانو !مگر می شود محبتدلیلِ دوری باشد ؟این مردم چه بد دل شده اند بانو!یکی نیست رو در رو در صورتشانزل بزند بگویدآخر آدمِ عاقل کمی فکر کنمی دانی بانو . .تقصیرِ خودمان استما که خدا نیستیم .. خدا هم از ما انتظاری چنینی نداردخدا محبت می کند به همه و همه جا و همه وقتما نمی بینیم .. اما باز محبت می کندما دور نمی شویم بانو! ما گم می شویمدر هیاهویِ بی چیزِ این دنیاما آدمها محبت که می بینیمدور نمی شویم گم می شویم بانوگـــــــــــــــــــــمو خیال می کنیم همه جا یک اندازه محبت می بینیمفکر می کنیم حتما کسی هستیم که اینهمه خوبی می کنندلحظه ای نمی نشینیم بگوییم به خودمانشاید کسی جایی دیگر نباشدیا اگر باشد خالصانه نباشدقانع نیستیم

مشاهده همه ی 9 نظر
mori
ناراحتناراحت
mori

ستاره باران است امشبماه نگران است امشبنگران خورشیدش شده امشببین ستاره

ستاره باران است امشبماه نگران است امشبنگران خورشیدش شده امشببین ستاره ها دلش تنگ شده امشبخورشیدش می طلبد امشبنازش می خرد امشبکاش سپیده دم برسد امشبکاش چشم ماه روشن شود امشب

مشاهده همه ی 7 نظر
D@RYA
مهربونمهربون
D@RYA

قلبم تشته است. تشنه ی محبت و صفا. تشنه ی وفا،

قلبم تشته است... تشنه ی محبت و صفا. تشنه ی وفا، نه جفا...

چشمم آب دارد و آب میخواهد.آبی شور دارد و آبی شیرین میخواهد.چشمم اشک دارد و آب گوارای مهر تو را میخواهد برای پاک کردن اشکها..!

دلم بارانیست و باران میخواهد... . بارنی از اشک دارد و بارانی از عشق تو را میطلبد...

در دلم غوغاییست.

دوستم میگوید: دریا دیوانه ای. میدانم که حتی او هم،خبر از قلب پر از پیچ و خم من دارد...!

گه گاهی که عشقم میرود به بالا ، حس میکنم که عاشقی بد دردیست!

قلب تشنه...

چشم آب دار...

و

دلی بارانی...!

شاید سر نوشت من این است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
D@RYA
مهربونمهربون
D@RYA

السلام علیک یا اباعبدااله الحسین

السلام علیک یا اباعبدااله الحسین

السلام علیک یا اباعبدااله الحسین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
D@RYA
مهربونمهربون
D@RYA

حتما بخونید°°°°دفتر یادداشت روزانه دخـــــتر:امروز باهاش بهم زدم بهش گفتم


حتما بخونید°°°°دفتر یادداشت روزانه دخـــــتر:
امروز باهاش بهم زدم بهش گفتم از اینکه باهاش هستم خوشحال نیستم ..
فکر کردم بهم میگه نرو بمون…
اما اون گذاشت که برم…
به همین راحتی کسی رو که این همه دوسش داشتم و منتظرش بودم از دست دادم…………..
دفتر یادداشت روزانه پســـــر:
امروز باهام بهم زد گفت از اینکه باهامه خوشحال نیست …
انقدر خورد شدم که نتونستم بگم چرا؟!
میخواستم ازش بخوام که نره اما وقتی با من خوشحال نیست نمیتونم به زور نگهش دارم ….
به همین راحتی دختری رو انقدر عاشقش بودم از دست دادم…

نتیجه ی غرور این شد:
(تنــــــــــــهایــــــــــی)

مشاهده همه ی 6 نظر
D@RYA
مهربونمهربون
D@RYA

  همیشه مثله بارون باش            

  همیشه مثله بارون باش
                                           اما هیچوقت چشم کسی رو بارونی نکن
                                                     شاید برایش تنها ترینی ...
                                    همیشه مثله بارون باش اما هیچوقت چشم کسی رو بارونی نکن شاید برایش تنها ترینی ...

مشاهده همه ی 7 نظر