لحظه  بروز رسانی 
شریفیmehdi
ناراحتناراحت
شریفیmehdi

اقاجان تورو به فرق شکافته علی اکبر- به گلوی تیر خورده

اقاجان تورو به فرق شکافته علی اکبر- به گلوی تیر خورده علی اصغر و به دستهای قلم شده ابوالفضل تورو به اون لحظه ای که بچه ها ناامید شدن امسال حاجت همه حاجتمندان و ارزوی همه ارزومندان را براورده کن و همه را به ارزوهایی که داریم وبه فایده ما هست برسون اقا جون تورو به پهلوی شکسته مادرت گناه منو ببخش و کمکم کن امسال بتونم اونجوری که شایسته شماست عزاداری کنم ممنونم اقاجون

مشاهده همه ی 4 نظر
شریفیmehdi
ناراحتناراحت
شریفیmehdi
پست شماره 308623064 از شریفیmehdi


مشاهده همه ی 2 نظر
شریفیmehdi
ناراحتناراحت
شریفیmehdi
پست شماره 308623056 از شریفیmehdi


مشاهده همه ی 1 نظر
شریفیmehdi
ناراحتناراحت
شریفیmehdi

دوستان عزیز احتمال زیاد تا بعد تاسوعا عاشورا من نیام از

دوستان عزیز احتمال زیاد تا بعد تاسوعا عاشورا من نیام از همه عزیزان التماس دعا دارم

مشاهده همه ی 1 نظر
شریفیmehdi
ناراحتناراحت
شریفیmehdi

اقاجان تورو به فرق شکافته علی اکبر- به گلوی تیر خورده

اقاجان تورو به فرق شکافته علی اکبر- به گلوی تیر خورده علی اصغر و به دستهای قلم شده ابوالفضل تورو به اون لحظه ای که بچه ها ناامید شدن امسال حاجت همه حاجتمندان و ارزوی همه ارزومندان را براورده کن و همه را به ارزوهایی که داریم وبه فایده ما هست برسون اقا جون تورو به پهلوی شکسته مادرت گناه منو ببخش و کمکم کن امسال بتونم اونجوری که شایسته شماست عزاداری کنم ممنونم اقاجون

مشاهده همه ی 2 نظر