لحظه  بروز رسانی 
شبنم
شبنم

👌چهار اصل مهم ! الماس از #تراش، و

👌چهار اصل مهم !

الماس از ، و انسان از میدرخشد..
👈 صادق باش هنگامی که فقیری
👈ساده باش وقتی که ثروتمندی
👈 مودب باش وقتی که قدرتمندی
👈 و سکوت کن هنگامی که عصبانی هستی.

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

روز دیگر آغاز شد. هنوز نقشی بر روز نرفته است

روز دیگر آغاز شد.
هنوز نقشی بر روز نرفته است و

تو نقاش منتخب خداوندی،
این تو واین اعتقاد خالق به تو.

به نام پروردگار بزرگ توانا…
روز خوبی نقاشی کن صبحت بخیر

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

سه چیز را به آسانی از دست نده

سه چیز را به آسانی از دست نده

"جوانی" "وقت" "دوست"

سه فرد را همیشه احترام داشته باش

"مادر" "پدر" "استاد"

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

🌱ریشه دار که باشی. تا آسمان هم قد

🌱ریشه دار که باشی...

تا آسمان هم قد میکشی,

ریشه های تو باورهای توست...

"باور کن"

👈تغییر باور هایت تو را به اوج میرساند...

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

به هیچ کس در این دنیا وابسته نباش!

به هیچ کس در این دنیا وابسته نباش!

حتی سایه ات هم هنگام تاریکی

تو را ترک میکند!

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

🌸 سلام صبحتون بخیر آرزو می‌کنیم تنتون سالم،

🌸 سلام صبحتون بخیر

آرزو می‌کنیم تنتون سالم، دلتون خوش،
روزتون پُربرکت
و پُر از اتفاق‌های خوب باشه🌸🍃

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

انجیر برای آن‌هایی که قند خون شان پایین می‌آید و یک

انجیر برای آن‌هایی که قند خون شان پایین می‌آید و یک دفعه احساس ضعف می‌کنند مناسب است، زیرا قند آن به سرعت در روده کوچک جذب می‌شود

نظرات برای این پست غیر فعال است