افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
شبنم
شبنم

تنها غرور است که

انسانیت را به باد میدهد

ما از مشتی خاکیم وبه آن برمی گردیم

تا میتوانی دستی بگیرو

مهربان باش

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

گمان می کنم هر آدمی

باید پشت پنجره ی اتاقش،

یک گلدان گل شمعدانی

داشته باشد،

که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد،

یادش بیفتد که روزهای غم هم

به پایان می رسند!

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

ما به این دلیل روی کره ی زمین زندگی می کنیم که از زندگی لذت ببریم

به حرف های کسانی که به شما چیزی غیر از این می گویند گوش ندهید

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

بچه ها هرگز مادرشانرا زشت نمیدانند؛

اگرکسی یاجایی را دوست داشته باشید

آنها را زیبا هم خواهید یافت،زیرا

حس زیبا دیدن همان عشق است

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

هیچکس را در زندگیتان ملامت نکنید
آدمهای خوب برایتان شادی می آورند
آدمهای بد تجربه
بدترین ها درس عبرت میشوند
و بهترینها خاطره

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

.
ذهن انسان احمق مانند مردمک چشم است، هرچه بیشتر نور بتابانی تنگتر میشود

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

.
از گوش دادن به سخنان دشمنانتان غافل نباشید
آنها اشنباهات شما را به خوبی بیان میکنند !
.

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

.
وقتی می رنجیم بهترین کار سکوت است چون رنجش مثل باتلاق است
کوچکترین حرکت ما را بیشتر فرو می برد

نظرات برای این پست غیر فعال است
شبنم
شبنم

صادق باش ، هنگامی که فقیری
ساده باش ، وقتی ثروتمندی
مودب باش ، وقتی در قدرتی
وسکوت کن ، هنگامی که عصبانی هستی …

نظرات برای این پست غیر فعال است