لحظه  بروز رسانی 
مسعود
مسعود

🌷🌷🌷🌷🌷


اگه تونستی تو زندگیت اشتباه نکنی
اون وقت میتونی اشتباهات بقیه رو نبخشی...


🌷🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود
مسعود

🌷🌷🌷🌷🌷
این جمله بوعلی_سینا را باید با طلا نوشت

📍هر چیزی کمش دارو است ...
📍متوسطش غذا است ...
📍و زیادش سم است...
📍حتی محبت کردن

۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن...
📌حرمتها "شکسته" میشود.
۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن...
📌تبدیل به "وظیفه" میشود.
۳ - هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز...
📌"بی ارزش" میشی...

♦️از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است...
👈پس تاذهنت رابازنکردی،دهانت رابازنکن👉

🌷🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود
مسعود

🌷🌷🌷🌷🌷

🌸"" زندگی ""🌸
هدیه خداوند به شماست...

🌸" و شیوه ی زندگی شما "🌸
هدیه شما به خداوند...

🌹وقت تون بخیروخوشی دوستان خوبم🌹

🌷🌷🌷🌷🌷

مشاهده همه ی 1 نظر
مسعود
مسعود

🌷🌷🌷🌷🌷

عده ای مثل...
قرص جوشاننددرلیوان
آب که بیاندازیشان
طوری غلیان کرده و کف
میکنند که سر میروند.
اما کافی ست کمی
صبر کنی،بعد میبینی که
از نصف لیوان هم کمترند!

علی_شریعتی


🌷🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود
مسعود

🌷🌷🌷🌷🌷


برﺍﯼ "ﺁﺩﻣــﻬﺎ" ﺧــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ "ﺧـــﻮﺏ" ﺑﺴﺎﺯ. ﺁﻧﻘــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ
"ﺧﻮﺏ" ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ "ﮔﺬﺍﺷﺘـــﯽ" ﻭ "ﺭﻓـــﺘﯽ" ....!!
ﺩﺭ "ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸــﺎﻥ" ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ..

🌷🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود
مسعود

❤❤❤❤❤

هر صبح
برای تو بیدار میشوم
هر صبح
بیدار می شوم
تا یک روز
بیشتر دوستت داشته باشم

❤❤❤❤❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود
مسعود

🌷🌷🌷🌷🌷


☘هفت گروه انسانی را از زندگی خود حذف کنید تا روحتان سالم بماند :

💚 ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
💛 ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺘﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
💚 ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
💛 ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
💚 ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
💛ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ میگذارد
💚 شخصی که بی حرمتی برایش تفریح است.


🌷🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود
مسعود

🌷🌷🌷🌷🌷

هر فردی بهترین هم که باشد،
اگر زمانی که باید باشد نباشد
همان بهتر که نباشد!


🌷🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود
مسعود

🌷🌷🌷🌷🌷


💙آنقدر خوب باشيد که ببخشيد، امّا آنقدر ساده نباشيد که دوباره اعتماد کنید!

💙قدر لحظه ها را بدانيد! زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم.

💙از کسی که به شما دروغ گفته نپرسيد: چرا؟ چون سعي مي كند با دروغ هاي پي در پي، شما را قانع كند!

💙هرچیزی در زمان خودش رخ میدهدباغبان حتی باغش را هم غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند

💙جاده زندگي نبايد صاف و هموار باشدوگرنه خوابمان مي برد!دست اندازها نعمت بزرگي هستند..

💙و نکته ی آخر :
هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!پس مراقب گفتارمان باشيم...

🌷🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود
مسعود

🌷🌷🌷🌷🌷


👈خواص سبزیها

🌱ترخون: جانشین نمک
🌱گشنیز: کاهنده قندخون
🌱تره: کاهنده کلسترول
🌱تربچه: ضدسرطان
🌱ریحان: آرامبخش و خواب آور
🌱شاهی: فعالیت کلیه ها
🌱جعفری: خونساز🌷🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید