لحظه  بروز رسانی 
mEhdiIi
mEhdiIi

میگن درد واز هر طرف بخونی میشه درد, ولی درمان و

میگن درد واز هر طرف بخونی میشه درد, ولی درمان و اگه از آخر بخونی میشه نـــــــــامرد,مواظب باش واسه دردت دنباله هر درمانی نگردی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mEhdiIi
mEhdiIi

هرگز به دیگران اجازه نده قلم خودخواهی به دست بگیرند,دفتر سرنوشت

هرگز به دیگران اجازه نده قلم خودخواهی به دست بگیرند,دفتر سرنوشت تو را ورق بزنند,خاطراتت را محو کنندو در آخرش بنویسند قسمت نبود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mEhdiIi
mEhdiIi

آدم ها می آیند, زندگی میکنند , میمیرندو میروند! اما فاجعه

آدم ها می آیند, زندگی میکنند , میمیرندو میروند! اما فاجعه زندگی آن هنگام آغاز میشود که آدمی میرود اما نمیمیرد میماند و نبودنش در بودنت چنان ته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mEhdiIi
mEhdiIi

ما مساوی! دست آخر, بار آخر/ من ورق را با

ما مساوی!
دست آخر,
بار آخر/
من ورق را با دلم برمیزنم/ باردیگر حکم کن اما نه بی دل,بادلت/ حکم کن دل,هرکه دل دارد بیاندازد وسط/ تاکه من هم این

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید