لحظه  بروز رسانی 
Mohamad Amin
آروم و عادیآروم و عادی
Mohamad Amin

یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ .؟؟؟ . . ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ

یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ ...؟؟؟
.
.
ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ ...
ﻗﻄﺎﺭ
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ
ﻛﺸﺘﻰ ...
.
.
ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺷﺪﻯ ...
ﺧﻠﺒﺎﻥ
ﻣﻠﻮﺍﻥ
ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮﺭﺍﻥ ...
.
.
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ : ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ
ﺑﺰﺭﮔﺸﻰ ...
ﺁﻗﺎ ﺷﻴﺮﻩ ﺷﻰ ...
.
.
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ...
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺿﻌﻴﻒ ...
ﻛﺎﺵ ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﻴﺸﺪﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ
ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﻰ ...
ﻛﺎﺵ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻗﻮﻯ ﻧﻤﻴﺸﺪﻡ، ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﺿﻌﻒ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺒﺎﺕ ﻧﺒﻴﻨﻢ ...
ﺩﺳﺘﻬﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﻴﻜﻨﻢ، ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ
ﺧﻮﺏ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺩ ﺍﻭﺭﻡ ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭ
ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ
ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ...

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohamad Amin
آروم و عادیآروم و عادی
Mohamad Amin

یکی بهم گفت میخای بری بهشت؟ گفتم نه، اونجا فقط جای

یکی بهم گفت میخای بری بهشت؟
گفتم نه،
اونجا فقط جای مادراس!!!
گفت:
مگه نمیخای کنار مادرت باشی؟
گفتم:
نه دیگه،،،،،،،
این دنیاشو ازش گرفتم جوونی و روزای خوبشو واسم گذاشت!!!
پیر شد تا من جوون شم
زشت شد تا من خوشگل شم
غصه خورد تا من بخندم
کهنه پوشید تامن نو باشم
گرسنه خوابید تا من حسرته چیزی رونخورم
دیگه نمیخام تو بهشت هم شب و روز حواسش بمن باشه...
بذار حداقل اونجا برا خودش راحت زندگی کنه!
کاش فقط "یک روز" مادرم برای خودش زندگی میکرد.
سلامتی همه مادرای دنیا....

{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}

اون مادراییم که از دنیا رفتن روحشون شاد

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 6 نظر
Mohamad Amin
آروم و عادیآروم و عادی
Mohamad Amin

تنبلی بد دردیه. یک ساعت پیش یه آلو خوردم، هستش هنوز

تنبلی بد دردیه...
یک ساعت پیش یه آلو خوردم، هستش هنوز تو دهنمه
..
.
.


حال ندارم برم بندازم سطل آشغال

کسی می دونه چند ساعت طول می کشه تا با بزاق دهن تجزیه بشه؟؟؟:) :)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohamad Amin
آروم و عادیآروم و عادی
Mohamad Amin

دیروز توی گوگل تاریخچه خود گوگل رو سرچ کردم بیچاره ذوق

دیروز توی گوگل تاریخچه خود گوگل رو سرچ کردم بیچاره ذوق مرگ شده بود پیغام داد : بالاخره یکی پیدا شد که من رو به خاطر خودم بخواد . . .

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohamad Amin
آروم و عادیآروم و عادی
Mohamad Amin

چن وقتی هست که این سوال ذهنمو مشغول خودش کرده منفی

چن وقتی هست که این سوال ذهنمو مشغول خودش کرده

منفی جمله " من دارم میرم " ؟ ؟ ؟

1 – من ندارم مــــیرم
2 – من دارم نمــــیرم
3 – نه من دارم میـرم
4 – تو داری میــــــری

مشاهده همه ی 3 نظر
Mohamad Amin
آروم و عادیآروم و عادی
Mohamad Amin

پسر تو خواستگاری از دختر میپرسه : اسم شما چیه ؟

پسر تو خواستگاری از دختر میپرسه : اسم شما چیه ؟ ؟ ؟ 

دختره میگه اسم من توی تموم باغچه ها ست.

پسره می گه : آهان فهمیدم ، اسمتون شلنگه . . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید