لحظه  بروز رسانی 
morteza
خواب آلودخواب آلود
morteza

چه دنیای عجیبی استهمه میگویند،حرف دلت را بزناما هر وقت حرف

چه دنیای عجیبی است
همه میگویند،حرف دلت را بزن
اما هر وقت حرف دلم را زدم، دل همه را زدم!!

مشاهده همه ی 16 نظر
morteza
خواب آلودخواب آلود
morteza

عاشق ها آدمای متوسطی هستنکه با تعریف کردن از هم خودشونو

عاشق ها آدمای متوسطی هستن
که با تعریف کردن از هم خودشونو بزرگ میکنن

مشاهده همه ی 4 نظر