لحظه  بروز رسانی 
mojtaba r
ناراحتناراحت
mojtaba r

  طناب را به گردنم انداختند . گفتند : آخرین آرزویت ؟

  9998986-b.jpg
طناب را به گردنم انداختند .

گفتند : آخرین آرزویت ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گفتم : دیدن عشقم !

گفتند : خسته است ، تا صبح برایت طناب بافت !!!

مشاهده همه ی 15 نظر
mojtaba r
ناراحتناراحت
mojtaba r

www.beterkoonim.com عکس متن دار عاشقانه و زیبا و غمگین

مشاهده همه ی 7 نظر