بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
armin saleh afzoon
بی‌حالبی‌حال
armin saleh afzoon

سخته بگی سخته و کسی نباشه بگه چرا؟ چته؟ چی سخته؟ نترس من هستم
سخته سختیاتو تنهایی به دوش بکشی ...

1.jpg

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسر ایران
پسر ایران

دلم گرفت برایت زبان ساده ی عشق است.
سلیس و ساده بگویم، دلم گرفته برایت

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 1 نظر
nazanin_ karami
لوسلوس
nazanin_ karami

 مهــــــــــــــــربانتر از من دیدی نشانم بده . . .

 

 کســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی که. . .

 

 بارهــــــا بســــــــوزانیش . . .

  

 و باز هم با عشــــــــــــــــــــق نگاهت کند !!!%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 4 نظر