لحظه  بروز رسانی 
arshida
ناراحتناراحت
arshida

نامه باید کوتاه باشد،ساده باشد،بی حرفی از خاک و سرفه. .از

نامه باید کوتاه باشد،
ساده باشد،
بی حرفی از خاک و سرفه.. .
از نو می نویسم:
سلام تهران!
حال همه ما خاک است؛ملالی نیست جز سخت شدن گاه به گاه تنفس،
که مردم به آن خفگی بی سبب میگویند
با این همه عمری اگر باقی بود،طوری از کنار زندگی میگذرم که نه آب زاینده رود بخشکد
و نه این چشمه های نفت همیشه جوشان!

راستی خبرت بدهم،خواب دیده ام قبری خریده ام بزرگ،
 به وسعت خوزستان،
بی پرده، بی پنجره،بی در،بی دیوار، بی آب، بی نفت... بخند تهران
هی بخند.... بی پرده بگویمت،فردا نفسم خواهد گرفت
و تو دیگر صدای خاموش اعتراض مرا نخواهی شنید
دیگر نه مالچ می خواهم نه آب 
و نه سهمی از پول نفتت 
آخرین خواسته ام اما
قطار سریع السیر اصفهان است
و اتوبان تهران-شمال 
پولش را از باقیمانده پول نفتت
کنار گذاشته ام 
نامه باید کوتاه باشد
ازنو برایت می نویسم:

حال همه ما خاک است!
اما تو راحت باش...

مشاهده همه ی 9 نظر

هرچند یافتن دانش همه جانبه و بی نقص درباره شخصیتی مانند

هرچند یافتن دانش همه جانبه و بی نقص درباره شخصیتی مانند کوروش -آن  هم پس از گذشت چند هزار سال- بسیار دشوار است؛ اما با خواندن و بررسی منابع، می توان نمایی از اندیشه و کردار این مرد تصور کرد.

با خود اندیشیدم که چه واژگانی برای شرح اندیشه کوروش می توان به کار برد؟! سرانجام پی بردم که نیازی نیست برای این کار خود را برنجانم چرا که چامه سرایان(شاعران) این سرزمین، با زیبا ترین گفتار این اندیشه را شرح داده اند.


چنین می نماید که بسیاری از مردمان گیتی کوروش را می ستودند و به وی می بالیدند. او را فرستاده ای از جانب خدای خویش می دانستند چرا که کوروش همه آنها را با هر نژاد و زبانی ارج می نهاد و گویی همه ی مردم را یکسان می پنداشت.

سعدی خوش سخن چه زیبا این اندیشه را شرح داده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند


 

بردباری کوروش در برابر آیین های گوناگون هویدا بود. او پرستشگاه ها را از نو بازسازی کرد و همه باور ها را پاس می داشت.

گویی همانند رند خوش مسلک شیراز، اینچنین می اندیشید:

همه کس طالب یارند، چه هشیار و چه مست

همه جا خانه عشق است، چه مسجد، چه کنشت


 

بخشایش کوروش ستودنی است. به نگر(نظر) می آید وی بسیاری از دشمنان خویش - حتا(حتی) آنهایی که نخست خواستار یورش به سرزمینش بودند- را می بخشید و آنها را بزرگ می داشت.

او باور داشت که خداوند بزرگ راهی برای بازگشت آنها به نیکی گذاشته است و به این گفتار زیبا از مولانا باور داشت:

صد بار اگر توبه شکستی باز آی

کین درگه ما درگه نومیدی نیست

 

شاید بتوان گفت کوروش بزرگ پیش از آنکه یک فرمانروای برجسته بوده باشد، یک اندیشمند و خردمند توانا بوده است.

هنگامی که به اندیشه ها، کردار و گفتار بزرگان این سرزمین نگاهی می اندازیم، پی می بریم که آنها  آبشخور یکسان فرهنگی دارند. کسانی که با بازه زمانی نزدیک به هزار سال از یکدیگر می زیسته اند، گویی همانند یکدیگر می اندیشیدند. شگفت آور است!!

مشاهده همه ی 20 نظر
ناصـــــــر
قبراققبراق
ناصـــــــر

نزد هیچ ادمی به خطایت اعتراف مکن زبرا به سرعت ژست

نزد هیچ ادمی به خطایت اعتراف مکن زبرا به سرعت ژست خدای برایت میگیرد.....

مشاهده همه ی 120 نظر
ناصـــــــر
قبراققبراق
ناصـــــــر

آنقدر به مردم این زمانه بی اعتمادم که میترسم هرگاه از

آنقدر به مردم این زمانه بی اعتمادم که میترسم هرگاه از شادی به هوا بپرم زمین را از زیر پاییم بکشند…...

مشاهده همه ی 37 نظر
ناصـــــــر
قبراققبراق
ناصـــــــر

کزروس به کورش بزرگ گفت : چرا از غنیمت های جنگی

کزروس به کورش بزرگ گفت : چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به مردم و سربازانت می بخشی ؟! کورش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟ گزروس عددی را با معیار آن زمان گفت ... سپس کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد ! سرباز در بین مردم جار زد و سخن کورش را به گوششان رسانید... مردم هرچه در توان داشتند برای کورش فرستادند ! وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند ، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود ...! کورش رو به کزروس کرد و گفت : ثروت من اینجاست.اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم ، همیشه باید نگران آنها می بودم . زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند مثل این می ماند که تو نگهبان پولهایی که مبادا کسی آن را ببرد

مشاهده همه ی 16 نظر
ناصـــــــر
قبراققبراق
ناصـــــــر

قانعم به يادت. پس يادت راازمن نگيركه يادت مهربانترين تصوير دنياست!

قانعم به يادت... پس يادت راازمن نگيركه يادت مهربانترين تصوير دنياست! تایادت میکنم باران میبارد،نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد... ((برای همه اهـــورایــیان))

مشاهده همه ی 13 نظر
ناصـــــــر
قبراققبراق
ناصـــــــر

اگرخواستی بدانی چقدر ثروتمندی هرگز پولهایت را نشمار، قطره ای اشک

اگرخواستی بدانی چقدر ثروتمندی هرگز پولهایت را نشمار، قطره ای اشک بریزودستهایی راکه برای پاک کردن اشکهایت می ایند بشمار، اینست ثروت واقعی. کورش کبیر ((برای اهــــــوراییان))

مشاهده همه ی 6 نظر
ناصـــــــر
قبراققبراق
ناصـــــــر

دوســــــــــتی خاطره اي نيست كه ازياد رود ، خارو خاشاک سبک

دوســــــــــتی خاطره اي نيست كه ازياد رود ، خارو خاشاک سبک نيست كه باباد رود،دوستــــــــــی با تو بهاريست پر از عشق و اميد ، دوســــــــــتی با تو محال است كه ازياد رود. ((برای همه اهــــوراییان))

مشاهده همه ی 6 نظر
ناصـــــــر
قبراققبراق
ناصـــــــر

گر چه آلوده دنياي غريبم اما. سينه ای پاك به پهنای

گر چه آلوده دنياي غريبم اما... سينه ای پاك به پهنای صداقت دارم دل من عاطفه را مي فهمد خوشحالم با كسي سبزتر از عشق رفاقت دارم؛ ((اهــــــوراییان))

مشاهده همه ی 6 نظر
ناصـــــــر
قبراققبراق
ناصـــــــر

شش گوشه عشق بدون ضریح. یااباعبدا.حسین(ع)

شش گوشه عشق بدون ضریح. 
 یااباعبدا.حسین(ع)

شش گوشه عشق بدون ضریح... یااباعبدا...حسین(ع)

مشاهده همه ی 18 نظر