لحظه  بروز رسانی 
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar

یک بعلاوه نوزده میشه بیست


یک بعلاوه نوزده میشه بیست

ولی هیچ وقت باور نکنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar

بی حرکت 136 می مانم و تو

بی حرکت 136

می مانم
و تو را نگه می دارم
در ذهنم
در قلبم
در . . .
تو نیز بمان
تا مولکول های عاشقی ام بی حرکت نمانند.

مازیار

مشاهده همه ی 2 نظر
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar

انرژی 35 دیدن تو برایم

انرژی 35


دیدن تو برایم

از هر انرژی اتمی پر قدرت تر است

بمان

طاقت متلاشی شدن را ندارم .


مازیار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar

بی حرکت 135 نگاهم کن دوست داشتن

بی حرکت 135

نگاهم کن
دوست داشتن چشم های تو را
از پدر به ارث برده ام .

لبخند بزن
آرامش دست های تو را
از مادر به ارث برده ام .

همه چیز را از من بگیرند
تو را نمی توانند .

من در چهار فصل بزرگ شده ام .

مازیار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar

انرژی 34 سه(3) فقط سه(3) تا

انرژی 34

سه(3)
فقط سه(3) تا یکه (1)
انرژی اوست که
سبب میشه
تموم بازی ها شروع بشه .

انرژی یک(1) هم
درسته هیچ بازیی رو شروع نمی کنه
ولی تموم بازی ها رو طرای می کنه .

عدد نباشیم
انرژی باشیم .

مازیار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar



" حسین ( ع )

همیشه در قلب ماست . "


ایام سوگواری آقا اباعبدالله را به همه دوستان تسلیت عرض می کنم


هیچ کس از دوستی با آقا امام حسین ( ع ) ضرر ندیده است .

دوست خوبی برایش باشیم .


مازیار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar



حسین ( ع )

همیشه در قلب ماست .

ایام سوگواری آقا اباعبدالله را به همه دوستان تسلیت عرض می کنم .

هیچ کس از دوستی با آقا امام حسین ( ع ) ضرر ندیده است .

دوست خوبی برایش باشیم .

مازیار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar

سلام و احترام نترسیم و نذاریم یه لخته

سلام و احترام نترسیم و نذاریم یه لخته

سلام و احترام

نترسیم و نذاریم یه لخته خون کوچیک جریان زندگی رو قطع کنه

نمی ترسیم و نمیذاریم اکسیژن ایمان کم بشه

نخوائیم ترسید و نخوائیم گذاشت رشته های فلسفه عشق پنبه شود

ما نیروی بسیار بزرگ نشناخته داریم که هیچ وقت نتونستیم کشفش کنیم

انرژی درونی ما تموم شده نیست .

مازیار

مشاهده همه ی 2 نظر
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar

بی حرکت 134 دست هایم را می شویم

بی حرکت 134

دست هایم را می شویم

تو نیز

چشم هایت را بشوی

بگذار باران

دلیلی برای ماندن داشته باشد .


مازیار

مشاهده همه ی 4 نظر
maaziyaar
مهربونمهربون
maaziyaar

بعضی وقتها لازم است با یکی حرف



بعضی وقتها لازم است با یکی حرف بزنیم . چهره به چهره ، نفس به نفس

بعضی وقتها لازم است به یکی بنویسیم . شعری ، قصه ای ، داستانی ، متنی

بعضی وقتها لازم است به یکی کارت پستال بفرستیم . عکسی ، تبریکی

بعضی وقتها لازم است به یاد یکی باشیم . دعا کنیم ، آرزو کنیم

بعضی وقتها لازم است سکوت کنیم . اشک بریزیم ، زمزمه کنیم

بعضی وقتها لازم است همه ی آنچه را که داریم را بشماریم . دوست ، خدا ، دل . . .

ما همدیگر را داریم و این یعنی " انرژی "

مازیار

مشاهده همه ی 2 نظر