بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
مجید باقری
مجید باقری

چراغی در دست
چراغی در دلم
زنگار روحم رو صیغل میدهم
آینه ام رو مقابل آینه ات میگذارم
و از تو ابدیتی مسازم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید باقری
مجید باقری

یاد اون روزهایی که طبق معمول هرسال کنکور قبول نمیشدین و میمودیم خونه و خودمون رو با یه اهنگ از مهستی دلداری میدادیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید