لحظه  بروز رسانی 
مجید باقری
مجید باقری

چراغی در دست چراغی در دلم زنگار

چراغی در دست
چراغی در دلم
زنگار روحم رو صیغل میدهم
آینه ام رو مقابل آینه ات میگذارم
و از تو ابدیتی مسازم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید باقری
مجید باقری

یاد اون روزهایی که طبق معمول هرسال کنکور قبول نمیشدین و

یاد اون روزهایی که طبق معمول هرسال کنکور قبول نمیشدین و میمودیم خونه و خودمون رو با یه اهنگ از مهستی دلداری میدادیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید