لحظه  بروز رسانی 
مجید صبوری
آروم و عادیآروم و عادی
مجید صبوری

گیانا.ئه گه ر  دوای  سه د  ساڵ  گۆڕم  هه ڵکه نی ده

گیانا...

ئه گه ر  دوای  سه د  ساڵ  گۆڕم  هه ڵکه نی

 

ده بینی  هێشتا  که  دڵێک  ماوه

 

ئه ویش  یادگاری  عه شقی  خودایه

 

چۆنکه  ناوی  تۆی  لێ  نووسراوه

 

به ڵام....

 

ببووره  که  ئاوایه

 

وه رزی  ئێمه  ڕه شه  بایه

 

له  هه ر  لایێ  گوڵێ  بڕوێ

 

هه زاران  دڕکی  له  گه ڵدایه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید صبوری
آروم و عادیآروم و عادی
مجید صبوری

من  و  تۆ  وه ک  خۆڕه و  هاژه ی  ڕووبارین شنه ی 

من  و  تۆ  وه ک  خۆڕه و  هاژه ی  ڕووبارین

 

شنه ی  پاکی  شه ماڵی  گوێ  که نارین

 

له  هه ر  جێیه ی  ئه وین  ڕه شماڵی  هه ڵدا

 

له وێ  سه رگه رمی  جێ ژوانی  به هارین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید صبوری
آروم و عادیآروم و عادی
مجید صبوری

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران و پسران کورد" میزان وفا داری خود را به کرد و کردستان نشان دهید..

سپاس بو هه مویتان {-102-}{-98-}{-99-}{-109-}{-124-}{-111-}{-101-}

مشاهده همه ی 2 نظر
مجید صبوری
آروم و عادیآروم و عادی
مجید صبوری

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران و پسران کورد" میزان وفا داری خود را به کرد و کردستان نشان دهید..

سپاس بو هه مویتان {-35-}{-102-}{-109-}{-124-}{-111-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید صبوری
آروم و عادیآروم و عادی
مجید صبوری

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران و پسران کورد" میزان وفا داری خود را به کرد و کردستان نشان دهید..

سپاس بو هه مویتان {-111-}

مشاهده همه ی 2 نظر
مجید صبوری
آروم و عادیآروم و عادی
مجید صبوری

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران و پسران کورد" میزان وفا داری خود را به کرد و کردستان نشان دهید..

سپاس بو هه مویتان {-124-}

مشاهده همه ی 1 نظر
مجید صبوری
آروم و عادیآروم و عادی
مجید صبوری

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران و پسران کورد" میزان وفا داری خود را به کرد و کردستان نشان دهید..

سپاس بو هه مویتان {-98-}{-98-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید صبوری
آروم و عادیآروم و عادی
مجید صبوری

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران و پسران کورد" میزان وفا داری خود را به کرد و کردستان نشان دهید..

سپاس بو هه مویتان {-109-}{-124-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید صبوری
آروم و عادیآروم و عادی
مجید صبوری

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران

دختران و پسران کرد زبان عزیز با عضویت در گروه "دختران و پسران کورد" میزان وفا داری خود را به کرد و کردستان نشان دهید..

سپاس بو هه مویتان {-107-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید