لحظه  بروز رسانی 
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ
آروم و عادیآروم و عادی
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ
پست شماره 319874762 از مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ

{-118-}{-118-}

مشاهده همه ی 10 نظر
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ
آروم و عادیآروم و عادی
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ
😑😑

😑😑

مشاهده همه ی 29 نظر
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ
آروم و عادیآروم و عادی
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ

عشق من زندگیمو زیباتر کردی

عشق من زندگیمو زیباتر کردی

عشق من زندگیمو زیباتر کردی{-41-}

مشاهده همه ی 42 نظر
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ
آروم و عادیآروم و عادی
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ

دلم پر است

آنقدر پر

ک گاهی اضافه اش

از چشمانم می چکد

مشاهده همه ی 76 نظر
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ
آروم و عادیآروم و عادی
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ

سه جمله ای ک زنان را متحول میکند. 1_دوستت دارم

سه جمله ای ک زنان را متحول میکند...
1_دوستت دارم

2_ریختم به حسابت

3_چقدر لااااغرشدی{-1-}{-1-}

مشاهده همه ی 102 نظر
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ
آروم و عادیآروم و عادی
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ

از مردم جهان خواستند که در مورد "کمبود غذا در سایر

از مردم جهان خواستند که در مورد "کمبود غذا در سایر کشور ها " نظر بدهند ..؟!

ولی کسی نظر نداد

چون مردم آفریقا نمیدانستند " غذا " چیست !
مردم آسیا نمیدانستند "نظر" چیست !
مردم اروپا نمیدانستند "کمبود" چیست !
و مردم آمریکا نمیدانستند "سایر 
کشورها" چیست !
این زیباترین متنیه که تو زندگیم خوندم!

مشاهده همه ی 31 نظر
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ
آروم و عادیآروم و عادی
مـــائٍــــده خــــانــــــوٌمـــــ

کل عمرمون دِپرس هستیم بعد تو اعلامیه مون میزنن: #شادروان

کل عمرمون دِپرس هستیم

بعد تو اعلامیه مون میزنن:

#شادروان

مشاهده همه ی 70 نظر