لحظه  بروز رسانی 
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·
متعحبمتعحب
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·

قهر بودیم ، در حال نماز خوندن بود . نمازش

قهر بودیم ، در حال نماز خوندن بود . نمازش

قهر بودیم ، در حال نماز خوندن بود ..
نمازش که تموم شد هنوز پشت به اون ورنشسته بودم
.
.
کتاب شعرش و برداشت و با یه لحنِ دلنشین شروع کرد به خوندن
ولی من باز باهاش قهر بودم …!!!
.
.
کتاب و گذاشت کنار ، بهم نگاه کرد و گفت :
“غزل تمام ، نمازش تمام ،دنیا مات ، سکوت بین من و واژه ها سکونت کرد”
باز هم بهش نگاه نکردم …
.
.
اینبار پرسید : عاشقمی؟؟ سکوت کردم …
گفت: “عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز …
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم می کند”
.
.
دوباره با لبخند پرسید : عاشقمی مگه نه ؟؟؟
گفتم : نـــــــه
گفت : ” لبت نه گوید و پیداست می گوید دلت آری ..
که این سان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری ”
.
.
زدم زیرِ خنده … و رو بروش نشستم …
دیگه نتونستم بهش نگم وجودش چقدر آرامش بخشه …
بهش نگاه کردم و از ته دل گفتم :
خدا رو شکر که هستی …

مشاهده همه ی 6 نظر
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·
متعحبمتعحب
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·

مشاهده همه ی 14 نظر
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·
متعحبمتعحب
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·

✔خَریَت مَحضِ بِه هَرکَسی⇜اِعتمآد✖کُنی! 〖تَنهآیی〗پَرچَمِش بآلآست! خآص وآسِهـ ⌫

✔خَریَت مَحضِ بِه هَرکَسی⇜اِعتمآد✖کُنی!

〖تَنهآیی〗پَرچَمِش بآلآست!

خآص وآسِهـ ⌫ اُوسکُل ⌦ هآست!

بِه هَر.....میرِسی،سَریع نَگُو

 بآ⇚مَن⇛بآش!

  بآ⇚مَن⇛بآش!

.
✚سَنگیـــــــــــــن بآش✚


مشاهده همه ی 3 نظر
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·
متعحبمتعحب
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·

✓♔⇡⇣✍ هیچــْـــّــوقْت نَخـــٍـواٌستَــــًـْـم ⇡⇣ ♚♔✓ ♚دُشــًــمِنًـــّـامٌـــّـو بِشنـَـِ

✓♔⇡⇣✍ هیچــْـــّــوقْت نَخـــٍـواٌستَــــًـْـم ⇡⇣

♚♔✓ ♚دُشــًــمِنًـــّـامٌـــّـو بِشنـَـِـــْاســَــــُم♚

♚⇡⇣ چٌـِـــوْن میـِـــْــدونِسِتَــــٌــٍم خیــٍـْـــّلی ♚

 ✓ازَ ⇡⇣♚

 ♚دوُستــْـــ،ٍـــامـٍـــُــّو از دَسِـــْــّــتٌ ♚

 ✓میْـّــٍـــَدم ♚☞

مشاهده همه ی 30 نظر
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·
متعحبمتعحب
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·

پسره اومده پی وی میگه : سلام ب همگی!!!!! من پی

پسره اومده پی وی میگه : سلام ب همگی!!!!!


منپی ویهمگیانجمن حمایت از معلولان ذهنی


مشاهده همه ی 118 نظر
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·
متعحبمتعحب
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·

دختر : عشقم ؟؟ پسر : جونم. دختر : خستم


دختر : عشقم ؟؟

پسر : جونم...

دختر : خستم ..

پسر : خب

دختر : بیام ؟

پسر : کجا؟

دختر : هیچی اصلا...

پسر : باشه

دختر : خب آخه خستـــــــــ ـــــــــــــــــم..

پسر : برو استراحت کن گلم..من چیکار کنم آخه ؟

دختر : بیام پیش تو ؟ کنارت دراز بکشم ؟

پسر : نه..

دختر : لطفا...

پسر : گفتم نه ، باز عصبیم نکن..عه!!

دختر : خیلی سنگدلی...اصلا قهرم...

پسر : قربون قهرت برم نبینم اشکاتو...من غلط کردم...

دختر : دیگه نمی خوام دوستت داشته باشم...تو بدی..

پسر : میدونم

دختر : (بغض)

پسر : از همون روز اول دارم بهت میگم دیگه نباید دوسم داشته باشی تو سرت نمیره

دختر : از اون روز بیشتر عاشقت شدم.

پسر : می خوای تا آخر عمر تنها زندگی کنی؟

دختر : پس تو چی هستی؟ کشکی؟

پسر : من 2 سال پیش به خاطر تو خودکشی کردم و رفتم پیش خدا.

دختر : میدونم بذار بیام پیشت دو تایی آروم توی خاک بخوابیم (گریه)

پسر : ....
ســرابـــــ
مشاهده همه ی 65 نظر
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·
متعحبمتعحب
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·

چقدر اين متن دلنشينه   ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ نفر ﻣﯿـــــــﺮنجی  

چقدر اين متن دلنشينه

 

ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ نفر ﻣﯿـــــــﺮنجی

 

ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪیش

 

ﯾﻪ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ ....

 

ﯾﻪ ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــمه....

 

ﯾﻪ ﭼﯿــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ......

 

ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ....

 

ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨــــﯽ

 

و ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ ....

 

ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ ..... ﺑﯽ ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ!

 

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــه

 

یه چیز سنگین به اسم ((حرمت)


16505146630212839361.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·
متعحبمتعحب
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·

⇚ ﺍﮔﻪِ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻦ ﯾﻪ ﻧََﻔﺮ . . ⇜ ﯾـِﻬﻮ ﻋَﺼﺒﯽ

⇚ ﺍﮔﻪِ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻦ ﯾﻪ ﻧََﻔﺮ . .

⇜ ﯾـِﻬﻮ ﻋَﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻪ . . .

⇜ ﯾِﻬﻮ ﻣــﯿﺮﻩ ﺗــﻮ ﻓﮑﺮ . . .

⇜ ﯾِﻬﻮ ﮔﻨﺪ ﺯَﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﻓـــﺎﺯﺵ ...

⇘⇘ ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬــﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼـــﻨﺪ ﺩﯾــﻘﻪ ﺧــﻮﺩﺵ ﺷــﺮﻭﻉ ﻣﯿـــﮑﻨﻪ ﺑﻪ
ﺑــــﮕﻮ ﺑﺨـــﻨﺪ ...

ﻣُﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻏـــــــــــــﻮﻧﻪ ...

◆ﻓﻘﻂ ﻟﺒـــﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺵ ﻣـــﯿﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺑقیه رو خـــسته نـــکنه!!! هــــمینــ¡¡
ny20_photo_2015-10-27_20-37-58.jpg

مشاهده همه ی 18 نظر
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·
متعحبمتعحب
ʘ͜͡ʘ gؤG¤ØjÏ ʘ͜͡ʘ ·٠•●★بیخیال دنیاواقعیـ بزار اینجا دیگیهـ خوشـ باشیمـ★●•٠·

هَر کی بیاد و یِهـ جملِهـ قَشَنگـ جکـ معَما و. هَر

{-61-}{-61-}هَر کی بیاد و یِهـ جملِهـ قَشَنگـ جکـ معَما و.... هَر چیـ دِلِشـ خاص بِگِهـ{-66-}{-66-}
9fdm_1_d8_b5_d8_b3[1].jpg

مشاهده همه ی 52 نظر