لحظه  بروز رسانی 
مجید
مجید

جمعه هایم قطعاً نباید دلگیر باشند،وقتی تو باشی غروب

جمعه هایم قطعاً نباید
دلگیر باشند،وقتی تو باشی
غروب جمعه هم حتماً
دل انگیز می شود
فکرش را بکن!
خستگی های هفته ام در
آغوش تو در برود!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

کیمیاگر در یک بطری را باز کرد ؛ و مایع

کیمیاگر در یک بطری را باز کرد ؛
و مایع قرمز رنگی
در لیوان مهمانش ریخت
شراب بود ، یکی از بهترین ها که تا آن زمان هرگز ننوشیده بود
ولی شراب ؟
شراب که به حکم دین ممنوع بود!

کیمیاگر گفت :
بدی و شرارت، آن چیزی نیست که
از راه دهان وارد جسم انسان می شود
چیزی است که از راه آن خارج می شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

صبر تنها عصبانی نشدن نیست! صبر یعنی اینکه

صبر تنها
عصبانی نشدن نیست!
صبر یعنی اینکه
قادر باشید هفت احساس:
تنفر ، علاقه ، لذت
اضطراب ،خشم ، غم و
ترس را در خود کنترل،
مدیریت و مهار کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

مراقب بدنت باش، چون تنها جاييه كه بايد توش زندگي كني

مراقب بدنت باش، چون تنها جاييه كه بايد توش زندگي كني

مشاهده همه ی 1 نظر
مجید
مجید

شبیهِ طفلِ ضعیفی ، که روزه می گیرد ؛ برایِ

شبیهِ طفلِ ضعیفی ، که روزه می گیرد ؛
برایِ زنگِ صدایت ، هلاکِ افطارم ........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نشدیم اونا جایی

ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نشدیم
اونا جایی که براشون خوب بود،
پیاده شدن!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

یک تکّه ابر از داخلِ جیبم در آوردم؛ یعنی

یک تکّه ابر از داخلِ
جیبم در آوردم؛
یعنی که حالم بی حضورت،
سخت بارانی ست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

وقتي خُدا میخواست تو را بسازد، چه حال خوشی

وقتي خُدا میخواست تو را بسازد،
چه حال خوشی داشت...
چه حوصله‌ای...
اين موها ، اين چَشم‌ها...
خودت می‌فهمی..؟
من همه‌ی اين‌ها را دوست دارَم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

والاترين چيز در اين دنيا اين است كه بداني چگونه متعلق

والاترين چيز در اين دنيا اين است كه بداني چگونه متعلق به خودت باشي

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

همچون صاعقه اي بر من فرود آمدي و دو نيمه ام

همچون صاعقه اي بر من فرود آمدي و دو نيمه ام كرده اي
نيمي كه دوستت_دارد و
نيمي كه رنج مي برد از نيمه اي كه دوستت دارد!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید