لحظه  بروز رسانی 
مجید
مجید

مرغ دل مــا را كه به كس رام نگردد آرام

مرغ دل مــا را كه به كس رام نگردد
آرام توئی، دام توئی، دانه توئی تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

چـراغـانی ِ ستـاره هـاست چـشمـانِ تــو ! و مـن

چـراغـانی ِ ستـاره هـاست چـشمـانِ تــو !
و مـن ..
بــــرایِ دلـــــم ..
فــالِ اشـک می گــــــیرم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

چه میتوان گفت: ازگاوی که یوغ سنگین را بر گردن خویش

چه میتوان گفت: ازگاوی که یوغ سنگین را بر گردن خویش دوستدارد و گوزن و آهوان جنگل را موجوداتی گمراه و ولگرد می پندارد؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

هفت کشور گشتم و درمان دردم کس نکرد یا رب

هفت کشور گشتم و درمان دردم کس نکرد
یا رب این درمان دردم در کدامین کشور است؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

بعضی ها ، هیچ وقت آدم نمی شوند

بعضی ها ، هیچ وقت آدم نمی شوند

بعضی ها ،

هیچ وقت آدم نمی شوند در چرخه ی تکامل …

چگونه ظاهرِ آدم یافتند ، نمیدانم !

خصلتشان زخم زدن است... !

و
...
... خراشیدنِ روح !

حالا تو بگو ،

چگونه در کنارِ چنین گرگهایی ..

اگر چنگ در نیاوری !

دوام می آوری؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

پیدایم نمی کنی نگرد من در اوج نیازمندی بی نیاز

پیدایم نمی کنی نگرد
من در اوج نیازمندی بی نیاز شدم
و دل به آبی آسمانها سپردم

مشاهده همه ی 2 نظر
مجید
مجید

محبت می کنم ، بی توقع عشق می ورزم بی

محبت می کنم ، بی توقع
عشق می ورزم بی دریغ...
و آنجا که لیاقتی نمی بینم
کوچ می کنم با لبخند...!!

مشاهده همه ی 2 نظر
مجید
مجید

غصه زیاد بخورید - حرص هم بخورید خلاصه هرکار تونستید

غصه زیاد بخورید - حرص هم بخورید
خلاصه هرکار تونستید بکنید تا زودتر پیر بشید
خانه سالمندان هنوز مختلطه{-59-}{-59-}{-54-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 2 نظر
مجید
مجید

از كفر من تا دينِ تو راهي به جز ترديد نيست

از كفر من تا دينِ تو راهي به جز ترديد نيست
دلخوش به فانوسم نكن! اينجا مگر خورشيد نيست

با حس ويراني بيا تا بشكند ديوار من
چيزي نگفتن بهتر از تكرار طوطي وارِ من

بي جستجو ايمان ما از جنس عادت مي شود
حتي عبادت بي عمل وهم سعادت مي شود

با عشق آن سوي خطر جايي براي ترس نيست
در انتهاي موعظه ديگر مجال درس نيست

كافر اگر عاشق شود، بي پرده مؤمن مي شود
چيزي شبيه معجزه با «عشق» ممكن مي شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید