بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
مجید
مجید

این روزها

احساس لنگر کشتی به گل نشسته ای را دارم که سالهاست وسط اقیانوس


فراموش شده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

دوست نداشتمبه آدم ها مثل پرنده های مهاجر نگاه کنم
دوست داشتنی اما نماندنیاما بمن دیکته کردن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

در "نقاشی هایم" تنهاییم را پنهان می کنم...
در "دلم" دلتنگی ام را...
در "سکوتم" حرف های نگفته ام را...
در "لبخندم" غصه هایم را...
دل من...
چه خردساااااال است !!!
ساده می نگرد !
ساده می خندد !
ساده می پوشد !
دل من...
از تبار دیوارهای کاهگلی است!!!
ساده می افتد !
ساده می شکند !
ساده می میرد !
ساااااااااده!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

من چه می دانستم
سبزه می پژمرد از بی آبی
سبزه یخ می زند از سردی دی
من چه می دانستم
دل هر کس دل نیست
قلبها ز آهن و سنگ
قلبها بی خبر از عاطفه اند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

آغاز و پایان دلم

دست به سوی هم

گشوده اند

مجال آرزویم نیست

در لبخندی شکسته

کشته می شوم

بی هیچ سنگ نشانی

و بی هیچ چشم مرثیه

اشکی تنها در گوشه ای

بر خاک فرو می افتد

و فریادهای سکوت

در صدف خالی من

می پیچد

که چه دلتنگم

برای هیچ کس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند

اما ... -

من جلوی دهانش را می گیرم

وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد !!!!

این روزها من ...

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا

خط خطی نشود ....!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

باید بخندم...

و فراموش کنم شناسنامه ام در مویرگهای تو باطل شده است

و فراموش کنم موریانه ها

تکه تکه ارزوهایم را به گور برده اند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

بسترم

صدف خالی یک تنهایی است.

و تو چون مروارید

گردن آویز کسان دگری ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

نگذار زخم هايت
تو را به كسی كه نيستی
تبديل كنند ..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

من مشکلات زیادی دارم در زندگی

اما لبهای من از انها خبر ندارند

برای همین همیشه میخندن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید