لحظه  بروز رسانی 
مجید
مجید

از بی‌یاری ظریفتر یاری نیست وز بی‌کاری لطیفتر کاری نیست

از بی‌یاری ظریفتر یاری نیست
وز بی‌کاری لطیفتر کاری نیست
.
هرکس که ز عیاری و حیله ببرید
والله که چو او زیرک و عیاری نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

شوخی عشق نگردد به کهنسالی کم . دل

شوخی عشق
نگردد به کهنسالی کم
.
دل چو افتاد جوان،
پیر نگردد هرگز ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

مرا به خلسه می برد، حضور ناگهانی ات سلام و

مرا به خلسه می برد، حضور ناگهانی ات
سلام و حال پرسی و شروع خوش زبانی ات
فقط نه کوچه باغ ما ... فقط نه اینکه این محل
احاطه کرده شهر را، شعاع مهربانی ات
دوباره عهد می کنی که نشکنی دل مرا
چه وعده ها که می دهی به رغم ناتوانی ات
جواب کن به جز مرا ... صدا بزن شبی مرا
و جای تازه باز کن میان زندگانی ات
بیا فقط خبر بده؛ مرا قبول کرده ای
سپس سر مرا بِبَر، به جای مژدگانی ات

مشاهده همه ی 1 نظر
مجید
مجید

هم در هوای ابری آبان دلم گرفت هم در سکوت

هم در هوای ابری آبان دلم گرفت
هم در سکوت سرد زمستان دلم گرفت
.
هرجا که عاشقی به مراد دلش رسید
هرجا گرفت نم نم باران دلم گرفت
.
با خنده گفتمش «به سلامت سفر بخیر...»
وقتی که رفت، از تو چه پنهان دلم گرفت
.
امروز جمعه نیست، ولی با نبودنت
مانند عصر جمعه ی تهران دلم گرفت..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

בر نگاهت چیزیست که نمی בانم چیست ؟؟

בر نگاهت چیزیست که نمی בانم چیست ؟؟

مثل آرامش بعـב از یک غم .... مثل پیـבا شـבטּ یک لبخنـב ....

مثل بوی نم بعـב از باراטּ .... בر نگاهت چیزیست که نمیـבانم چیست ؟؟

مטּ به آטּ محتاجـــــــــــــــــــــــــــــم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

فرياد ميزنم از درد دل و دوستان غريب به ظاهر

فرياد ميزنم از درد دل و دوستان غريب
به ظاهر رفيقند و به باطن مردم فريب

حرف بر مهر ميزنند و زخم به دل
در اين دنيا كسي نيست جزاو ياور و همدل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﯽ ﻣﺒﺪﺍ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺳﺖ

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﯽ
ﻣﺒﺪﺍ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ
ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺳﺖ
ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﮕﻴﺮ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺍ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺣﺘﯽ
ﻟﺤﻈﻪ‌ﺍﯼ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید