افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
majid
majid

در پي هـر بوسه اش يك نيشگون از ما گرفت
هم عــسل خورديم و هم زنبــور ما را نيش زد
بو علی سینا هم این لب را اگر بوسیده بود
جای قانون و شفا، دیوان سینا می نوشت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

آدمایی که محبت می‌کنند کمیاب‌اند ...
آدمایی که قدر محبت رو میدونن، نایاب ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

بر فرو رفتگی های این سنگ
دست بکش،
وقرن ها عبور رودخانه را حس کن؛
سنگ ها سخت عاشق می شوند
اما فراموش نمی کنند..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎﻯ ﻗﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ :

ﺑﺰﻭﺩﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ

.
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ،
ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﻛﺖ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﺪ ،
ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 80 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺮﺳﻰ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﺪ،
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﺪ،
ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺍﺭﮐﺮﺩﻥ ﺯﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻭ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

صبح باش !
کمی بیشتر بخند امروز
و کمی بیشتر مهربان باش ..
بگذار لبخندت، چراغِ دلی شود
و مهربانی ات، صبحِ کوچکی به قدرِ
مرزِ شانه های یک نفر ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

در باور من، ریشه زدی، رحم نکردی
هی زخم بر اندیشه زدی، رحم نکردی

تا خواست نهالم ثمری از تو بگیرد
هی تیشه زدی، تیشه زدی، رحم نکردی

یک باغچه از خاطره ها سهم دلم بود
در خاطر من، بیشه زدی، رحم نکردی

آهوی پریشان شده دشت تو بودم
صیاد شدی، گیشه زدی، رحم نکردی

اکنون که دلم دست تو افتاده چه کردی؟!!!
هی سنگ بر این شیشه زدی، رحم نکردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

باران میراثِ خانوادگی ما بود !
کوچک که بودم ،
از سقف خانه‌ی ما می‌چکید
بزرگ که شدم ، از چشمانم ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

چه دنیای عجیبی است ...!
من اصلا کاری به کار هیچکس ندارم، و همین بی آزار بودنِ من، با خودم بودنِ من، باعث می‌شود که همه درباره‌ام کنجکاو بشوند ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

کیوسک های تلفن را
جمع کردند..
و دوستت دارم ها
را به انبار بردند..
با این موبایل ها عشق ردو بدل نمی شود
و دوزاری هیچکس نمی افتد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

بوسه💋هایت انار را می ترکاند ،
نفس هایت سیب را می رساند ،
آغوشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید