لحظه  بروز رسانی 
مجید
مجید

اشک می‌ فهمد غم افتاده‌ای مثل مرا… چشم تو از

اشک می‌ فهمد غم افتاده‌ای مثل مرا…
چشم تو از این خیانت‌ ها فراوان می‌کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

عشق مدت هاست این روح سراسر درد را

عشق مدت هاست این روح سراسر درد را

برده بر بام جنون و نردبان برداشته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

حالا که دیگر دستم به آغوشت نمی رسد

حالا که دیگر دستم به آغوشت نمی رسد

و بوسیدنت موکول شده

به تمامی روزهای نیامده ..حالا که هر چه دریا و اقیانوس را

از نقشه جهان پاک کردیمبادا غرق شوم در رویایتباید اسمم را

در کتاب گینس ثبت کنم

تا همه بدانند

- کسی

با سنگین ترین بار دلتنگی

روی شانه هایش -

تو را دوست میداشتمیبینی

عشق همیشه

جاودانگی می آورد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

باز باران بي ترانه گريه هايم عاشقانه

باز باران بي ترانه

گريه هايم عاشقانه

مي خورد بر سقف قلبم

ياد ايام تو داشتن

مي زند سيلي به صورت

باورت شايد نباشد

مرده است قلبم ز دستت

فكر آنكه با تو بودم

با تو بودم شاد بودم

توي دشت آن نگاهت

گم شدن در خاطراتت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

قبول!!!! آه ها بادند و با باد

قبول!!!!
آه ها
بادند و با باد می روند
اشک ها
آب اند و به دریا می پیوندند
اما به من بگو
وقتی که عشق
فراموش می شود
به کجا می رود…؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

گویند که گـل خـار به پهـلو دارد ،

گویند که گـل خـار به پهـلو دارد ،

پـس چـرا جای منـه خــار به پـهلوی تـو نیسـت ....؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

من آن گلبرگ مغرورم نمی میرم ز بی آبی

من آن گلبرگ مغرورم نمی میرم ز بی آبی

ولی بی دوست میمیرم در این مرداب تنهایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

برق" چشمانت ڪہ باشد، ملالے نیست

برق" چشمانت ڪہ باشد،

ملالے نیست.

قعر "تاریڪی"هــاے جهــان ،

براے من "روشن" خواهــد بود..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

زمستان است و مے ترسم قلب سردت

زمستان است و
مے ترسم
قلب سردت را
هیچ عاشقانـہ اے گرم نڪند ؛
ڪاش باور مے ڪردے
تمام این واژـہ ها
از تنور دلِ سوزانم بیرون آمدہ است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

چگونه بشکافم ثانیه های سنگین دوری را. چگونه بشکافم فاصله

چگونه بشکافم ثانیه های سنگین دوری را......
چگونه بشکافم فاصله های تمام نشدنی جدایی را....
به وسعت ندیدن نگاهت خسته ام....
طاقت دوری ندارم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید