لحظه  بروز رسانی 
اسماعیل
مهربونمهربون
اسماعیل

خسته ام همچون پدری که فرزندش دیگر اعتنایی به او نمیکند

خسته ام همچون پدری که فرزندش دیگر اعتنایی به او نمیکند

خسته ام همچون پدری که فرزندش دیگر اعتنایی به او نمیکند

به خداییت قسم من همان بنده ام

زمانه مرا منحرف از عبادتت کرد{-w17-}

مشاهده همه ی 3 نظر
■●▪• خدایا پناهم باش •▪●■
مهربونمهربون
■●▪• خدایا پناهم باش •▪●■

68248df4ec80d59ad2b08b810cb7ec6b-425

همیــــــشگی
مشاهده همه ی 6 نظر