لحظه  بروز رسانی 
MAHYAR
MAHYAR

✨ #پندانـــــــهـــ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻭﻟﯽ ...
ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ "ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ "ﺷﻮﻧﺪ؛
ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭ
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ!

ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ " ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ " ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛
ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ
ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ!

ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ...
ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻣﺎ ...
ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ يك ﻓﻀﯿلت

🌺🌷🌹
💎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MAHYAR
MAHYAR
َ

َ

مشاهده همه ی 3 نظر
MAHYAR
MAHYAR
َ

َ

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MAHYAR
MAHYAR

هر بار وزارت بهداشت اس ام اس میده که دست به

هر بار وزارت بهداشت اس ام اس میده که دست به صورتتون نزنید همه جای صورتم شروع میکنه به خاریدن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MAHYAR
MAHYAR

‏جوری افتادیم به نظافت و ضدعفونی خونه که اصن به نظرم

‏جوری افتادیم به نظافت و ضدعفونی خونه که اصن به نظرم کرونا توطئه مامانا واسه انجام سریع و کارآمد خونه تکونیه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MAHYAR
MAHYAR

قبلا میگفتن اگه دست کردین تو دماغتون باید دستاتونو بشورید

قبلا میگفتن اگه دست کردین تو دماغتون باید دستاتونو بشورید
الان میگن اول دستاتونو بشورین بعد دست کنید تو دماغتون =)

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید