لحظه  بروز رسانی 
mahan
خوشتیپخوشتیپ
mahan

دختر قشنگم.خواهر خوبم.عروس گلم.عزیزم. بعد از اینکه کارت با "وای فای"و"وای

دختر قشنگم..خواهر خوبم..عروس گلم..عزیزم..
بعد از اینکه کارت با "وای فای"و"وای بر"و"وای مکس"و"واتس آپ"تموم شد...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کمی هم با "وای تکس" کارکن..
آخه مثلا عیده هااااا{-7-}{-104-}

مشاهده همه ی 43 نظر
mahan
خوشتیپخوشتیپ
mahan

man dg harfi nadaram!!!!

man dg harfi nadaram!!!!

man dg harfi nadaram!!!!

مشاهده همه ی 88 نظر
mahan
خوشتیپخوشتیپ
mahan
مشاهده همه ی 15 نظر
mahan
خوشتیپخوشتیپ
mahan

هیچکس جز تو نمیتواند نجاتم دهد وقتی انگشتهایم میان

هیچکس جز تو نمیتواند نجاتم دهد وقتی انگشتهایم میان موج موهایت غرق میشود

هیچکس
جز تو نمیتواند
نجاتم دهد
وقتی انگشتهایم میان
موج موهایت غرق میشود

مشاهده همه ی 8 نظر
mahan
خوشتیپخوشتیپ
mahan

ﺑـﻪ ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎﯾـﺖ ﺑﮕــﻮ . . . ﻧـﮕـﺎﻫـﻢ ﻧـڪـﻨـﻨـﺪ …

ﺑـﻪ ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎﯾـﺖ ﺑﮕــﻮ . . . ﻧـﮕـﺎﻫـﻢ ﻧـڪـﻨـﻨـﺪ ... ﺑـﮕـﻮ ﻭﻗـﺘـﮯ ﺧـﯿـﺮﻩ ﺍﺕ ﻣـﮯ ﺷـﻮﻡ ﺳﺮﺷـﺎטּ ﺑـﻪ ڪـﺎﺭ ﺧـﻮﺩﺷـﺎטּ ﺑـﺎﺷـﺪ . . . ! ﻧـﻪ ڪـﻪ ﻓـڪـﺮ ڪـﻨـﮯ ﺧـﺠـﺎﻟـﺖ ﻣـﮯ ڪـﺸـﻢ ﻫـﺎ . . . ﻧـﻪ ! ﺣـﻮﺍﺳـﻢ ﻧـﯿـﺴـﺖ . . . ﻋـﺎﺷـﻘـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻡ !!!..

ﺑـﻪ ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎﯾـﺖ ﺑﮕــﻮ . . .
ﻧـﮕـﺎﻫـﻢ ﻧـڪـﻨـﻨـﺪ …
ﺑـﮕـﻮ ﻭﻗـﺘـﮯ ﺧـﯿـﺮﻩ ﺍﺕ ﻣـﮯ ﺷـﻮﻡ
ﺳﺮﺷـﺎטּ ﺑـﻪ ڪـﺎﺭ ﺧـﻮﺩﺷـﺎטּ ﺑـﺎﺷـﺪ . . . !
ﻧـﻪ ڪـﻪ ﻓـڪـﺮ ڪـﻨـﮯ ﺧـﺠـﺎﻟـﺖ ﻣـﮯ ڪـﺸـﻢ ﻫـﺎ . . .
ﻧـﻪ !
ﺣـﻮﺍﺳـﻢ ﻧـﯿـﺴـﺖ . . . ﻋـﺎﺷـﻘـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻡ !!!..

مشاهده همه ی 7 نظر
mahan
خوشتیپخوشتیپ
mahan

ﮐﺎﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ… ﺁﻧــــﮕﺎﻩ ﺗﻤــــــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧــــﯽ

ﮐﺎﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ… ﺁﻧــــﮕﺎﻩ ﺗﻤــــــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧــــﯽ ﺍَﻡ ﺭﺍ ﺍﻫـــﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻧــــــﯽ ﮐـه ﺗﻤــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍَﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﻣـــــَـــﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ عاشقتم "ﻣـــــــﺎﺩﺭم...

ﮐﺎﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ…
ﺁﻧــــﮕﺎﻩ ﺗﻤــــــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧــــﯽ ﺍَﻡ ﺭﺍ ﺍﻫـــﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻧــــــﯽ ﮐـه
ﺗﻤــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍَﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﻣـــــَـــﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ
عاشقتم “ﻣـــــــﺎﺩﺭم

مشاهده همه ی 13 نظر
mahan
خوشتیپخوشتیپ
mahan

بیا برویم توی خیابانهای خالی ازعشق قدم بزنیم با

بیا برویم توی خیابانهای خالی ازعشق قدم بزنیم با هم که باشیم بوسه و باران حتما خودشان را می رسانند

بیا برویم
توی خیابانهای خالی ازعشق
قدم بزنیم
با هم که باشیم
بوسه و باران حتما خودشان را می رسانند

مشاهده همه ی 4 نظر
mahan
خوشتیپخوشتیپ
mahan

بهترین آدم های زندگی؛ همان کسانی هستند که؛ وقتی

بهترین آدم های زندگی؛ همان کسانی هستند که؛ وقتی کنارشان می نشینی؛ چایی ات سرد می شود و دلت گرم ...

بهترین آدم های زندگی؛
همان کسانی هستند که؛
وقتی کنارشان می نشینی؛
چایی ات سرد می شود و دلت گرم …

مشاهده همه ی 7 نظر
mahan
خوشتیپخوشتیپ
mahan

میلیون ها و میلیاردها آدم توی این دنیا هستند،

میلیون ها و میلیاردها آدم توی این دنیا هستند، و همه شان می توانند بی تو زندگی کنند؛ آخر من بدبخت چرا نمی توانم!؟

میلیون ها و میلیاردها
آدم توی این دنیا هستند،
و همه شان می توانند
بی تو زندگی کنند؛
آخر من بدبخت چرا نمی توانم!؟

مشاهده همه ی 5 نظر