لحظه  بروز رسانی 
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

چقــدر تنهــاسـت...
نویسنــده اے ڪہ

عاشقـانہ هـایش دسـت بہ دسـت میچـرخـد

و لایڪـ میخــورد...
امـا بہ دسـت او ڪہ بـایـد ،

بـرســـد،،،،،،
نمیــرسـد .

‌‌‌‌‌‌‌‌وصی پور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

*
در سلطنت چشم تو هر کار حلال است
خون کردن و آتش زدن و دار حلال است

تا با من مشروطه طلب زمزمه ات هست
هر ظلمِ تو ای ظالم خونخوار حلال است

از باور به ذات وجود و تهِ انکار
جایی که تو هستی همه افکار حلال است

آتش بزنم همچو که تائیس زد آتش
آتش زدن شهر من این بار حلال است

کمتر بکن این ناز و مرا بیش مرنجان
گاهی سخن از وعده و دیدار حلال است

دیشب زده ام فالِ به حافظ که درآمد :
هر پیک تو از کنج لبِ یار حلال است....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

یک شاخه گُــــل کوچک مریم طلب من
صد تا طلب تــوست یکی هـم طلب من

بُگــــذار که این بار بدهکــــار بمانی
قلبی که به دستان تـــو دادم طلب من

خوشحالی ام این بود بدهکار تو هستم
این بار فقط غُصه فقط غَــــم طلب من

زخمیست ازاین درد که درمان نتوان کرد
اندازه ی این فــــــاجعه مرهم طلب من

چشمــــــان من انگار که از تو گله دارند
دلــــــداری تو شادی عالــــم طلب من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

حسودنیستم اما

وقتی عقربه ها

راس ساعت صفر

عاشقانه یکدیگر را

درآغوش میکشند

من حس ثانیه شماری رادارم

که ازکنارآغوش آنها

باحسرت میگذرد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید