بروز رسانی 

در میان دشت گلها انتظارت می كشم <br style="font-weight:


در میان دشت گلها انتظارت می كشم 

خوشترین امید دلها انتظارت می كشم 


منتظر بر یوسفم ای مرد شبنم پوش عشق 

صبر ایوب زمان من انتظارت می كشم 


بر خلاف هر تبسم غرق اشك است دیده ام 

من حقیرم مرد والا انتظارت می كشم 


در نگاه سبز باغ و این سكوت و بی كسی 

دیر كردی ای دلارا انتظارت می كشم

شاعر:رضایی

تعجیل در فرج و سلامتی مولا صلوات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

در میان دشت گلها انتظارت می كشم <br style="font-weight:


در میان دشت گلها انتظارت می كشم 

خوشترین امید دلها انتظارت می كشم 


منتظر بر یوسفم ای مرد شبنم پوش عشق 

صبر ایوب زمان من انتظارت می كشم 


بر خلاف هر تبسم غرق اشك است دیده ام 

من حقیرم مرد والا انتظارت می كشم 


در نگاه سبز باغ و این سكوت و بی كسی 

دیر كردی ای دلارا انتظارت می كشم

شاعر:رضایی

تعجیل در فرج و سلامتی مولا صلوات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gharib91
gharib91

خطا از من است، rمی دانم. از من که


خطا از من است،
rمی دانم.
از من که سالهاست گفته ام "ایاک نعبد"،
اما به دیگران هم دلسپرده ام.
از من که سالهاست گفته ام " ایاک نستعین"
اما به دیگران هم تکیه کرده ام.
اما
رهایم نکن...
كه
بیش از همیشه دلتنگم..
به اندازه ی تمام روزهای نبودنم...

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gharib91
gharib91

خطا از من است، rمی دانم. از من که


خطا از من است،
rمی دانم.
از من که سالهاست گفته ام "ایاک نعبد"،
اما به دیگران هم دلسپرده ام.
از من که سالهاست گفته ام " ایاک نستعین"
اما به دیگران هم تکیه کرده ام.
اما
رهایم نکن...
كه
بیش از همیشه دلتنگم..
به اندازه ی تمام روزهای نبودنم...

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

منتظران مهدی به هوش 
                               حسین را منتظرانش کشتند؟؟!!


جون هرکی دوست داری باز نشر کن  سلامتی اقا امام زمان(عج) صلوات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اوس کریم
عصبانیعصبانی
اوس کریم

منتظران مهدی به هوش 
                               حسین را منتظرانش کشتند؟؟!!


جون هرکی دوست داری باز نشر کن  سلامتی اقا امام زمان(عج) صلوات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید