بروز رسانی 

به جای جای دلم جای پای تواست حسینخوشم که

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/d93d53e6fc09b7fa1.gif


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/c208797c512b37eb1.gif

به جای جای دلم جای پای تواست حسین

خوشم که حنجره ام نینوای تو است حسین

هزار چشمه اشکم اگر دهند به چشم

خدا گواهست که وقف عزای تو است حسین

46575689564498304503.gif

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/f348f6677e0612611.gif


کارت پستال محرم, کارت پستال ویژه عاشورا

46575689564498304503.gif

52709679626663931138.gif?w=175&h=50

46575689564498304503.gif

ryqc.jpg

کارت پستال محرم, کارت پستال ویژه عاشورا

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/5852d0187baad5141.gif46575689564498304503.gifhttp://upload.tehran98.com/upme/uploads/5852d0187baad5141.gif

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/d93d53e6fc09b7fa1.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

به جای جای دلم جای پای تواست حسینخوشم که

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/d93d53e6fc09b7fa1.gif


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/c208797c512b37eb1.gif

به جای جای دلم جای پای تواست حسین

خوشم که حنجره ام نینوای تو است حسین

هزار چشمه اشکم اگر دهند به چشم

خدا گواهست که وقف عزای تو است حسین

46575689564498304503.gif

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/f348f6677e0612611.gif


کارت پستال محرم, کارت پستال ویژه عاشورا

46575689564498304503.gif

52709679626663931138.gif?w=175&h=50

46575689564498304503.gif

ryqc.jpg

کارت پستال محرم, کارت پستال ویژه عاشورا

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/5852d0187baad5141.gif46575689564498304503.gifhttp://upload.tehran98.com/upme/uploads/5852d0187baad5141.gif

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/d93d53e6fc09b7fa1.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

تسلیت میگم: @elmira72 باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب

تسلیت میگم: @elmira72

باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست

باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست

آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست

قاسم ولیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست

محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است


emam_hosien_14.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

تسلیت میگم: @elmira72 باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب

تسلیت میگم: @elmira72

باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست

باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست

آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست

قاسم ولیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست

محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است


emam_hosien_14.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

ای اهـــــــــل دلان عیــــــد گذشت و خبر از یار نیامد بر

ای اهـــــــــل دلان عیــــــد گذشت و خبر از یار نیامد

بر زخم دل فاطمـــــــــه غمخوار نیامد

چند روز مانده که با نالــــــه بگوییم

ای اهل حــــــرم میر و علمدار نیامد

سقای حسیـــــــن سید و سالار نیامد


doooaaaالسلام علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع) doooaaa

www_mahdijonam_blogfa_1_.gif
nmje28acry4megu74f3.jpg
www_mahdijonam_blogfa_1_.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

ای اهـــــــــل دلان عیــــــد گذشت و خبر از یار نیامد بر

ای اهـــــــــل دلان عیــــــد گذشت و خبر از یار نیامد

بر زخم دل فاطمـــــــــه غمخوار نیامد

چند روز مانده که با نالــــــه بگوییم

ای اهل حــــــرم میر و علمدار نیامد

سقای حسیـــــــن سید و سالار نیامد


doooaaaالسلام علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع) doooaaa

www_mahdijonam_blogfa_1_.gif
nmje28acry4megu74f3.jpg
www_mahdijonam_blogfa_1_.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْـخَـفـآءُ وَ انْـکَـشَـفَ الْـغِـطآءُاِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْـخَـفـآءُ وَ انْـکَـشَـفَ الْـغِـطآءُ
.
وَ انْـقَـطَـعَ الـرَّجـآءُ وَ ضـاقَـتِ الاَْرْضُ وَ مُـنِـعَـتِ السَّـمـآءُ
.
وَ اَنْتَ الْـمُـسْـتَـعـانُ وَ اِلَیْکَ الْـمُـشْـتَـکـى وَ عَـلَـیْـکَ الْـمُـعَـوَّلُ
.
فِـى الـشِّــدَّةِ وَ الـرَّخــآءِ اَلـلّـهُمَّ صَـلِّ عَـلى مُـحَـمَّـد وَ الِ مُـحَـمَّـد
.
اُولِــى الاَْمْرِ الَّــذینَ فَـرَضْـتَ عَـلَـیْـنا طـاعَـتَـهُـمْ وَ عَـرَّفْـتَـنـا بِـذلِکَ
.
مَـنْـزِلَـتَـهُـمْ فَـفَـرِّجْ عَـنّـا بِـحَــقِّــهِــمْ فَــرَجـاً عـاجِــلا قَــریـبـاً کَـلَـمْـحِ الْـبَـصَرِ
.
اَوْ هُـوَ اَقْـرَبُ یا مُـحَـمَّـدُ یـا عَـلِىُّ یـا عَـلِـىُّ یـا مُـحَـمَّـدُ اِکْـفِـیـانـى
.
فَـاِنَّـکُـما کـافِـیانِ وَ انْـصُـرانـى فَـاِنَّــکُما نـاصِـرانِ یــا مَــوْلانـا یـا صاحِب الزَّمانِ
.
الْـغَـوْثَ الْـغَــوْثَ الْـغَــوْثَ اَدْرِکْـنـى اَدْرِکْـنـى اَدْرِکْـنـى
.
الـسّــاعَـةَ الـسّــاعَــةَ الـسّــاعَــةَ الْـعَـجَـلَ الْـعَـجَـلَ الْـعَـجَـلَ
.
یـا اَرْحَــمَ الــرّاحِـمـیـنَ بِــحَـقِّ مُـحَـمَّـد وَ الِـهِ الـطّـــاهِـــریـنَ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْـخَـفـآءُ وَ انْـکَـشَـفَ الْـغِـطآءُاِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْـخَـفـآءُ وَ انْـکَـشَـفَ الْـغِـطآءُ
.
وَ انْـقَـطَـعَ الـرَّجـآءُ وَ ضـاقَـتِ الاَْرْضُ وَ مُـنِـعَـتِ السَّـمـآءُ
.
وَ اَنْتَ الْـمُـسْـتَـعـانُ وَ اِلَیْکَ الْـمُـشْـتَـکـى وَ عَـلَـیْـکَ الْـمُـعَـوَّلُ
.
فِـى الـشِّــدَّةِ وَ الـرَّخــآءِ اَلـلّـهُمَّ صَـلِّ عَـلى مُـحَـمَّـد وَ الِ مُـحَـمَّـد
.
اُولِــى الاَْمْرِ الَّــذینَ فَـرَضْـتَ عَـلَـیْـنا طـاعَـتَـهُـمْ وَ عَـرَّفْـتَـنـا بِـذلِکَ
.
مَـنْـزِلَـتَـهُـمْ فَـفَـرِّجْ عَـنّـا بِـحَــقِّــهِــمْ فَــرَجـاً عـاجِــلا قَــریـبـاً کَـلَـمْـحِ الْـبَـصَرِ
.
اَوْ هُـوَ اَقْـرَبُ یا مُـحَـمَّـدُ یـا عَـلِىُّ یـا عَـلِـىُّ یـا مُـحَـمَّـدُ اِکْـفِـیـانـى
.
فَـاِنَّـکُـما کـافِـیانِ وَ انْـصُـرانـى فَـاِنَّــکُما نـاصِـرانِ یــا مَــوْلانـا یـا صاحِب الزَّمانِ
.
الْـغَـوْثَ الْـغَــوْثَ الْـغَــوْثَ اَدْرِکْـنـى اَدْرِکْـنـى اَدْرِکْـنـى
.
الـسّــاعَـةَ الـسّــاعَــةَ الـسّــاعَــةَ الْـعَـجَـلَ الْـعَـجَـلَ الْـعَـجَـلَ
.
یـا اَرْحَــمَ الــرّاحِـمـیـنَ بِــحَـقِّ مُـحَـمَّـد وَ الِـهِ الـطّـــاهِـــریـنَ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید