بروز رسانی 
fatima ( هیهات منا الذله)
گرفتارگرفتار
fatima ( هیهات منا الذله)

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان آری همان شبی که

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان
آری همان شبی که زدم دل به نامتان
مشهد
حرم
ورودی باب الجوادتان.......
آقا دلم عجیب گرفته برایتان......

ImamRezaHolyShrine8.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
fatima ( هیهات منا الذله)
گرفتارگرفتار
fatima ( هیهات منا الذله)

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان آری همان شبی که

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان
آری همان شبی که زدم دل به نامتان
مشهد
حرم
ورودی باب الجوادتان.......
آقا دلم عجیب گرفته برایتان......

ImamRezaHolyShrine8.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر