بروز رسانی 
rahimhassanzadeh
شیطونشیطون
rahimhassanzadeh

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم


مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rahimhassanzadeh
شیطونشیطون
rahimhassanzadeh

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم


مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ashk (مدیر ارشد ashk-eshgh-vabastegi)
ashk (مدیر ارشد ashk-eshgh-vabastegi)

زندگی در قلب من طوفان غم دارد ولی خنده بر

.زندگی
در قلب من طوفان غم دارد ولی

خنده
بر لب می زنم
تا کس نداند راز من
...
در
سراشیبی که نامش زندگیست

با
همه
افتادگی
ها می روم

میروم...
شاید که در دشتی بزرگ

بازیابم
آنچه را گم کرده ام..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ashk (مدیر ارشد ashk-eshgh-vabastegi)
ashk (مدیر ارشد ashk-eshgh-vabastegi)

زندگی در قلب من طوفان غم دارد ولی خنده بر

.زندگی
در قلب من طوفان غم دارد ولی

خنده
بر لب می زنم
تا کس نداند راز من
...
در
سراشیبی که نامش زندگیست

با
همه
افتادگی
ها می روم

میروم...
شاید که در دشتی بزرگ

بازیابم
آنچه را گم کرده ام..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید