بروز رسانی 
danial (مدیر گروه هخامنشیان ---و----تکه های گمشده تاریخ ایران)
مو قشنگمو قشنگ
danial (مدیر گروه هخامنشیان ---و----تکه های گمشده تاریخ ایران)

خداییش باز نشر کن دیگران هم استفاده ببرند

خداییش باز نشر کن دیگران هم استفاده ببرند

مشاهده همه ی 1 نظر
danial (مدیر گروه هخامنشیان ---و----تکه های گمشده تاریخ ایران)
مو قشنگمو قشنگ
danial (مدیر گروه هخامنشیان ---و----تکه های گمشده تاریخ ایران)

خداییش باز نشر کن دیگران هم استفاده ببرند

خداییش باز نشر کن دیگران هم استفاده ببرند

مشاهده همه ی 1 نظر

»» اگه همین فردا بیاد؟؟؟ نمی دانم چه خواهد شد؟!

»» اگه همین فردا بیاد؟؟؟

نمی دانم چه خواهد شد؟!

 نمی خواهم بدانم عاقبت چه خواهد شد !

نمی خواهم بدانم کوزه گر با خاک اندامم چه خواهد ساخت...

 ولی بسیار مشتاقم که با خاک گلویم سوتکی سازد ؛

گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش  

دمی یکریز و پی در پی دم گرم و خموشش را د رآن بفشارد

بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد .....

چه اصلا خواب ما آشفته نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟به هیچ چیز اهمیت نمی دیم آخه چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فکر کن اگه همین سال ....

نه ؛همین ماه ...

نه   همین جمعه...

اصلأ چرا جمعه اگه همین فردا امام زمان ظهور کنه چی داریم بهش بگیم ؟؟؟؟؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یاسر گودرزی
آروم و عادیآروم و عادی
یاسر گودرزی

»» اگه همین فردا بیاد؟؟؟ نمی دانم چه خواهد شد؟!

»» اگه همین فردا بیاد؟؟؟

نمی دانم چه خواهد شد؟!

 نمی خواهم بدانم عاقبت چه خواهد شد !

نمی خواهم بدانم کوزه گر با خاک اندامم چه خواهد ساخت...

 ولی بسیار مشتاقم که با خاک گلویم سوتکی سازد ؛

گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش  

دمی یکریز و پی در پی دم گرم و خموشش را د رآن بفشارد

بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد .....

چه اصلا خواب ما آشفته نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟به هیچ چیز اهمیت نمی دیم آخه چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فکر کن اگه همین سال ....

نه ؛همین ماه ...

نه   همین جمعه...

اصلأ چرا جمعه اگه همین فردا امام زمان ظهور کنه چی داریم بهش بگیم ؟؟؟؟؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rasool
مهربونمهربون
rasool

داغ دل لاله امروز برای شهدا وقت نداریم

داغ دل لاله

 امروز برای شهدا وقت نداریم

  ای داغ دل لاله تو را وقت نداریم

 با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است

 ما بهر ملاقات خدا وقت نداریم

 چون فرد مهمی شده نفس دغل ما

 اندازه ی یک قبله دعا وقت نداریم

 در کوفه تن غیرت ما خانه نشین است

 بهر سفر کرببلا وقت نداریم

 تقویم گرفتاری ما پر شده از زر

 ای داغ دل لاله تو را وقت نداریم

 هر چند که خوب است شهیدانه بمیریم

 خوب است ولی حیف که ما وقت نداریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rasool
مهربونمهربون
rasool

داغ دل لاله امروز برای شهدا وقت نداریم

داغ دل لاله

 امروز برای شهدا وقت نداریم

  ای داغ دل لاله تو را وقت نداریم

 با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است

 ما بهر ملاقات خدا وقت نداریم

 چون فرد مهمی شده نفس دغل ما

 اندازه ی یک قبله دعا وقت نداریم

 در کوفه تن غیرت ما خانه نشین است

 بهر سفر کرببلا وقت نداریم

 تقویم گرفتاری ما پر شده از زر

 ای داغ دل لاله تو را وقت نداریم

 هر چند که خوب است شهیدانه بمیریم

 خوب است ولی حیف که ما وقت نداریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید